ไวรัส GX_P2V แพร่กระจายสู่ มนุษย์ตายสูงถึง 100% จริงไหม?

By |2024-01-19T10:04:15+00:00January 19th, 2024|บทความสุขภาพ|

ไวรัส GX_P2V แพร่กระจายสู่ มนุษย์ตายสูงถึง 100% จริงไหม? ไวรัสสายพันธุ์ GX_P2V นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศมาเลเซียในปี 2017 [...]