ข้อกำหนดการต่างๆที่นักเขียนต้องทราบและปฏิบัติ (Writer)

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครนักเขียน

1.กรุณา Add ID Line เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ Line ID : @writers

2.ทักเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ

3.กดปุ่มสมัครเป็นนักเขียน

สมัครเป็นนักเขียน

ผู้ที่ต้องการเป็นนักเขียน

@writers

เพิ่มเพื่อน

พนักงานทุกท่าน และนักเขียนยอมรับในกฎระเบียบข้อบังคัง ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และธุรกรรมทางการเงิน และเข้าใจในกฎระเบียบทุกข้อ

 • การคัดลอก copy งานเขียนที่อื่นมา ?
  สำหรับนักเขียนที่ทำการคัดลอกจากที่ต่าง ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นเว็บ หรือที่ใด ๆ โดยที่ไม่ได้ทำการแต่งขึ้นมาใหม่เองหากผู้ว่าจ้างแจ้งมา หรือตรวจพบในภายหลังเราจะทำการยกเลิกงานเขียนนั้น ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้น และหักเงินที่ค้างอยู่ที่ต้องชำระในครั้งต่อไป
  ทำการยกเลิกนักเขียนผู้ที่ทำผิดทันที จะไม่มีการชำระเงินใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่นักเขียน ทำการยกเลิกงานทั้งหมดที่ได้รับไว้ เราแจ้งเสมอว่าการคัดลอกบทความจากที่อื่นมาเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดในการเขียนบทความ หากไม่อยากโดนยกเลิกงานทั้งหมดอย่าทำการคัดลอกมา
 • เพื่อความปลอดภัยของนักเขียน และผู้จ้างเขียน ในการล่อลวงทางการเงิน หรือทำให้เข้าใจผิด ห้ามทำการติดต่อกันภายนอกเว็บไซต์ โดยการให้ข้อมูลในการติดต่อไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใด กรณีใด ๆ ไม่ว่าจะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม หากตรวจพบเราจะทำการปิดบัญชี และหยุดการทำธุรกรรมทางการเงินโดยทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และท่านจะไม่สามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้ หากเกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของเว็บไซต์เราไม่สามารถรับผิดชอบได้
 • หลังจากที่ผู้จ้างทำการสร้างโครงการจะมีนักเขียนเข้ามารับงาน งานควรจะเสร็จภายใน 1 วันหรือดูข้อกำหนดในแต่ละงาน หลังจากที่นักเขียนรับงาน
 • เขียนบทความมีความยาวเท่าไร ?
  จำนวนความยาวหรือ คำในแต่ละเรื่องมักจะอยู่ในรูปแบบ จำนวน 300 คำขึ้นไป หมายถึงการเขียนให้ได้มากกว่า 300 คำขึ้นไปโดยนับจากโปรแกรม Microsoft Word เป็นหลัก
 • ลิขสิทธิ์ในบทความจะเป็นของผู้ว่าจ้าง ห้ามนำบทความที่เขียนส่งมาแล้วนำไปซื้อขายต่อที่อื่น ๆ
 • ส่งงานช้า ไม่ส่ง หรือมีความผิดพลาด ?
  นักเขียนที่ส่งงานช้า ไม่ส่ง หรือมีความผิดพลาดในงาน ทิ้งงานนักเขียนจะมีประวัติติดตัว และหากมากกว่าสามครั้งท่านจะโดนยกเลิก account และหากในบางกรณีผู้จ้างมีการเรียกร้องค่าเสียหาย นักเขียนจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของราคางาน หรือแล้วแต่กรณี

ความต้องการของผู้ว่าจ้าง มักจะเหมือน ๆ กัน คือ

1. ต้องการงานที่เข้าใจในความต้องการจริง ๆ มีความรู้ในการเขียน

2. ไม่ต้องการให้เขียนประวัติของสถานที่นั้น ๆ เช่น keyword ว่า “ท่าเรือเกาะช้าง” แต่พอเขียนจริง ๆ ไปเริ่มที่ประวัติเกาะช้างก่อน แล้วมาจบด้วย “ท่าเรือเกาะช้าง” แน่นอนครับ “ท่าเรือเกาะช้าง” แทบไม่มีเนื้อหาเลยครับเพราะเราไปพูดถึงประวัติเกาะช้างซะหมด ลูกค้าต้องการข้อมูลใหม่ครับ และประวัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ซ้ำกันครับ (นอกจากลูกค้าจะระบุมา )

3. ไม่ต้องการให้เขียนทวนชื่อรีสอร์ท ชื่อสถานที่ซ้ำ ๆ กัน เช่น ทวนชื่อรีสอร์ท บางสถานที่ท่องเที่ยวมีรีสอร์ทอยู่ 100 แห่ง แค่เขียนชื่อรีสอร์ท หรือสถานที่ก็หมดหน้าแล้วครับโดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

4. ไม่ต้องการให้เขียนคำว่า “ปัจจุบัน” หรือคำพูดที่แสดงเวลา เพราะหากผ่านไป 1 ปี หากมาอ่านบทความของเรา บทความเราก็จะบอกว่าปัจจุบัน ทุกครั้ง ซ้ำจะไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ เราควรกำหนด วัน หรือ เดือน หรือ พ.ศ. ไปเลยครับ

5. ไม่ต้องการให้เขียนวนไปวนมา หรือไม่มีเนื้อหา เช่น เหมือนว่าอ่านจบแล้วไม่เห็นมีเนื้อหาอะไร เขียนวนไปวนมา ไม่มีสาระอะไร ผมแนะนำว่าควรเขียนข้อเท็จจริงลงไปครับ เช่น จำนวนห้อง, ระยะทาง

6.ไม่ต้องการให้เขียนบทความที่อ่านแล้วได้เนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบเหมือนละคร ก็เขียนกลางเรื่อง ต้นเรื่อง หรือเขียนสลับไปสลับมาจนอ่านแล้วไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรเป็นเนื้อหาหลักของบทความ

 • ส่งงานเขียนมาแล้วจะได้รับการอนุมัติทุกงานหรือไม่ ?
  -หากมีการตรวจสอบว่างานเขียนมีปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการใด ๆ ก็ตาม คือ
  -ตรวจบทความซ้ำในอินเตอร์เน็ต บทความต้องเขียนขึ้นใหม่ หรือเรียบเรียงใหม่ ห้ามซ้ำโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะยกเลิกการเป็นนักเขียนทันที และหยุดธุรกรรมทางการเงิน
  -หากเราตรวจพบในภายหลังว่ามีการคัดลอกมา เราก็จะทำการยกเลิกทันที
 • นักเขียนควรรับงานเขียนที่เราสนใจมีความรู้ หรือมีความชอบในเรื่องนั้น ๆ จะทำให้นักเขียนเขียนออกมาได้ดี และไม่ยากในการเขียน
 • เขียนแล้วไม่ผ่าน มีการแก้ไข ?
  การแก้ไขงานนั้นมีเสมอนักเขียนควรมีเวลาที่จะแก้ไขงาน หากส่งงานมาแล้วจะต้องแก้ไขนักเขียนต้องพร้อมที่จะแก้ตลอดเวลา
  สำคัญมาก : ในบางครั้งหากผู้จ้างเห็นว่าบทความเราไม่ผ่าน นักเขียนอาจจะไม่ได้รับเงินตามที่ได้ตกลงไว้ ในกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ นักเขียนทำการส่งเรื่องเข้ามาหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการพูดคุยกับผู้ว่าจ้าง
 • ไม่ได้รับเงิน มีไหม ?
  การรับเงิน หากไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ หรือมีปัญหาไม่ยอมแก้ไขงาน หรือมีสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เช่น ส่งงานช้า ผิดพลาดเป็นจำนวนมาก เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง มีการคัดลอกมาจากที่อื่น เขียนแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐานนักเขียนจะไม่ได้รับเงินในการเขียนทั้งหมด
 • ความหมายของบทความที่คัดลอก copy งานเขียนที่อื่นมา ?
  -สำหรับนักเขียนที่คิดว่าเราสามารถคัดลอกบทความจากที่อื่นมาได้ เราขอเน้นอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมาก หรือเรียกว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดในการเขียนบทความ ความหมายในบทความที่ทำการคัดลอกมาคืออะไร
  -ไม่ควรทำการคัดลอกบทความไม่ว่าจะที่ใด แล้วนำมาส่งเพราะคิดว่าคงไม่รู้
  -ไม่ควรทำการคัดลอกแต่ละย่อหน้าของแต่ละเว็บ แล้วนำมารวมกัน
  -ไม่ควรทำการคัดลอกแต่ละบรรทัดของแต่ละเว็บ แล้วนำมารวมกัน
  -ไม่ควรใช้เครื่องมือ Software ในการแต่งบทความ
  -ไม่ควรทำการคัดลอกบทความ แล้วมาเปลี่ยนคำบางคำเพื่อให้ไม่เหมือนเดิม

จากข้างบนเป็นตัวอย่างเท่านั้นมีหลากหลายวิธีที่ผิดหลักการเขียนบทความที่ดี นักเขียนมักจะรู้อยู่ว่าทำอะไรถูก หรือไม่ถูกต้อง หลักการคิดง่าย ๆ คือ ผู้ว่าจ้างต้องการงานที่เขียนเอง ใหม่ สด ไม่ซ้ำใคร มีคุณภาพ

 • นักเขียนที่อยู่ในขั้นการทดสอบ หรือจะผ่านแล้วก็ตาม
  สำหรับนักเขียนที่อยู่ในขั้นการทดสอบก่อนเป็นนักเขียน หากมีความพยายามที่จะทำงานโดยง่ายโดยการไปคัดลองมาตั้งแต่แรก ท่านจะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนักเขียนกับทางเราอีก หากเราสืบทราบไม่ว่าจะช่องงานใดแล้วมีหลักฐานว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ทำผิดกฎระเบียบ ท่านจะโดนยกเลิกทันทีที่เราทราบ และทำการปิดบัญชี และยกเลิกการทำธุรกรรมทางการเงิน

1.ทำการปิดบัญชี
2.ยกเลิกงานเขียนทั้งหมด และยกเลิกการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด
3.หากมีความเสียหายนักเขียนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
4.ไม่สามารถสมัครใหม่ได้

 • การทดสอบนักเขียน
  ในขั้นตอนการทดสอบนักเขียนโดยเฉพาะนักเขียนใหม่ การทดสอบจะมีการทดสอบทั้งความรู้ต่าง ๆ ที่จะแจ้งกันในภายหลัง และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของความซื่อตรง ความไว้วางใจ ในการทำงาน เราจะมีการทดสอบในหลายรูปแบบ แต่หากเกิดการทดสอบแล้วทางเราคิดว่านักเขียนท่านนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักเขียนกับเรา เราขอปฎิเสธนักเขียนโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 • นักเขียนที่พร้อมที่จะทำผิดกฎระเบียบ
  -กฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันนักเขียนควรศึกษาให้ดีก่อนในการทำงาน เพราะเราจะทดสอบท่านในหลาย ๆ รูปแบบว่ามีการกระทำ หรือคิดว่าจะทำผิดกฎระเบียบหรือไม่ และหากเราทดสอบแล้ว มีความผิดอย่างเด่นชัด
  -นักเขียนใหม่เราขอทำการยกเลิกท่านโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
  -นักเขียนเก่าที่ทำงานอยู่แล้วเราจะแจ้งเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น
  -ความผิดพลาดของระบบ ความผิดพลาดของระบบอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเวลาใด อาจทำให้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดสูญหายไม่ได้ ดังนั้นนักเขียนเองจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้หากเกิดเหตุขึ้น โดยเฉพาะบทความต่าง ๆ ที่นักเขียนกำลังเขียนอยู่ หรือส่งงานแล้วก็ตาม ทางระบบไม่สามารถรับผิดชอบได้
 • การเบิกจ่ายเงินนักเขียน ทำการตัดรอบทุกวันที่ 1 และโอนเงินให้ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยนักเขียนต้องมีการเขียนอีเมล์แจ้งเข้ามาเพื่อเป็นการยืนยันด้วยว่าจะทำการเบิกเงินออก
  โดยมีเงื่อนไขว่า :
  -ต้องมีเงินจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท จำนวนไม่ถึงไม่สามารถเบิกออกได้
  -นักเขียนทั้งใหม่และเก่า หากยอดไม่ถึงตามที่ระบุไม่สามารถเบิกเงินออกได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  -ค่าธรรมเนียมธนาคารนักเขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  -หัก ณ ที่จ่าย 3%
  โดยเฉพาะนักเขียนที่ไม่ต้องการเขียนบทความต่อแล้ว หากยอดไม่ถึงจะไม่สามารถเบิกออกได้เช่นกัน
 • การรับงานในแต่ละครั้งเรามีข้อแนะนำสำหรับนักเขียนใหม่ไม่ควรรับงานเกิน 2 Keywords แต่หากนักเขียนมีความชำนาญนักเขียนสามารถรับได้ในจำนวนตามต้องการ แต่ต้องให้งานออกมาถูกต้อง ดี มีคุณภาพ และทันเวลา
 • ความหมายของความหนาแน่นของ KW, การเน้นคำ, SEO ONE
  ความหมายของความหนาแน่นของคำ, การเน้นคำ, seo one ทั้งสามคำนี้จะมีความหมายที่ใกล้กันมา หรือเรียกมาเหมือนกันเลยก็ว่าได้ เช่น
  ให้เขียนบทความที่มีความหนาแน่นของคำ 3 คำ โดยมี KW “นักเขียนที่ดี”
  เรื่อง นักเขียนที่ดีมีไม่มาก
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx นักเขียนที่ดี xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx นักเขียนที่ดี xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx นักเขียนที่ดี xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  หากมีการกำหนดว่า 3 KW จะต้องเป็นไปตามนั้น ห้ามเกินหรือขาด

เนื้อหาของคุณ ภาระผูกพันทั่วไป

(ก) มารยาทในการใช้งานและความเคารพและความเป็นมืออาชีพจากผู้ใช้ทั้งหมดของแพลตฟอร์มและ ขอสงวนสิทธิ์ในการขับไล่หรือระงับการใช้งานจากการใช้แพลตฟอร์มในเวลาใด ๆ ในดุลยพินิจและการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็น สุดท้าย คุณอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายรับผิดชอบต่อความเสียหายได้รับความเดือดร้อนโดยผู้ใช้เนื้อหาอื่น ๆ เขียนเนื้อหา หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย, ความเห็นหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทพูดหรือข้อมูลอื่น ๆ หรือเนื้อหาที่คุณโพสต์ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

(ข) ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือ จำกัด การเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ โพสต์หรือมีอยู่บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มหากได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้นโดยศาล หรือหากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวหรือเนื้อหาที่จะอยู่ในการละเมิดนี้ ข้อตกลง การละเมิดข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้ระงับหรือยกเลิก

การลงทะเบียน

(ก) ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบัญชี (“บัญชี”) เพื่อให้การใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวกับบัญชีจะต้องเป็นจริงถูกต้องและครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ และทั้งหมด

(ข) ข้อมูลประจำตัวบัญชีทั้งหมดจะต้องตรวจสอบความเป็นจริงและ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่บุคคลที่สามใด ๆ และจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานหรือการดำเนินการที่ผ่านการใช้รหัสผ่านดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามในการดำเนินการใด ๆ หรือการดำเนินการให้บริการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนข้อตกลง

(ก) ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนที่จะแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับคุณ การปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์หรือทำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้กับผู้ใช้งาน บัญชีจะยุติการใช้แพลตฟอร์ม หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือให้ต้องประกาศใด ๆ ที่คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามการปรับเปลี่ยน

Become a Successful Content Writer

different writing styles
don't pick random subjects.
know SEO, HTML, CSS

แนวทางปฏิบัติ

โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

 • ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
 • ห้ามส่งสแปม สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความ SMS) หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ
 • ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา เป็นต้น) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามหลบเลี่ยงข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือความพร้อมให้บริการของบริการ
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อคุณ บริการ หรือผู้อื่น (เช่น การส่งไวรัส การสะกดรอยตาม การสื่อสารถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น)
 • ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น (เช่น การแบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายในลักษณะอื่น ๆ )
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
  username มีความสำคัญในการสมัครแต่หาก ชื่อ username ที่สมัครทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือใกล้เคียง คล้าย เหมือน ที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดไปในทางหนึ่งทางใด เราจะดุลพินิจในการตัดสินและอาจมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยน username

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 • การละเมิดใด ๆ เกิดขึ้นในการเขียนบทความหรืออื่นใดที่เป็นการละเมิดแก่บุคคลอื่น เราจะไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำนั้น ๆ ได้ระหว่างนั้น
 • เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร แต่เราจะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใด ๆ เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

การเรียกการใช้งาน

 • ในเนื้อหา และข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ เราจะใช้คำว่า Writer ในการใช้เรียกนักเขียน และคำว่า Client ในการเรียกผู้จ้าง ควรศึกษาการใช้เพื่อประโยชน์กับตัวท่านเอง

ข้อกำหนดในความเป็นส่วนตัว

 • ข้อมูลที่ได้ทำการกรอกเข้ามาในแพลตฟอร์ม จะไม่ทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สามหรือเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ เว้นแต่จะมีคำสั่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย หากมีการกระทำผิด
 • ข้อมูลที่ได้ทำการกรอกเข้ามาในแพลตฟอร์ม จะใช้นำกิจการของเว็บ เขียนบทความ.com เท่านั้น รวมถึงการแจ้งข้อมูล การแจ้งเตือน การทำสถิติต่าง ๆ ในการตลาด