“ทำฟีส” Feasibility Study ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ก่อนควักกระเป๋าลงทุน

By |2024-04-03T01:52:42+00:00January 3rd, 2024|บทความเงินลงทุน|

"ทำฟีส" ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ก่อนควักกระเป๋าลงทุน เราต้องพิจารณาถึง Feasibility ของโครงการก่อนตัดสินใจลงทุน หรือเราต้องทำ "ฟีส" ก่อนตัดสินใจลงทุนหลายคนคงเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ในที่ประชุม แล้วความหมายของมันคืออะไร [...]