Spread the love

1 min read

“ล่องเรือลอยอังคาร” พิธีส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่เรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางจิตใจ

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

ล่องเรือลอยอังคาร

เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไป สิ่งสุดท้ายที่หลายท่านได้ทำคือการขอขมา, การขอบคุณ, การบอกรัก และการเอ่ยคำพูดเมื่อครั้งยังไม่ได้บอกออกไปในตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ แต่การบอกลาครั้งสุดท้ายสำหรับหลายคนในปัจจุบันนี้ คือการส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยการนั่งเรือลอยอังคารเพื่อไปโปรยเถ้ากระดูกลงสู่แม่น้ำ พร้อมคำอธิษฐานที่เหมือนเป็นคำอวยพร โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ตายนั้นได้สัมผัสความร่มเย็น แม้จะไปสู่ภพภูมิใดสายน้ำของพระแม่คงคาจะนำพาไปสู่สรวงสวรรค์

พิธีลอยอังคารทางเรือคืออะไร ใครเป็นผู้เริ่มต้น

ตามความเชื่อที่วิเคราะห์กันมาอย่างยาวนานนี้ มีความเห็นว่าการล่องเรือลอยอังคารโปรยเถ้ากระดูกผู้ตายลงสู่แม่น้ำ เป็นพิธีกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับแนวความเชื่อจากประเทศอินเดีย เพราะการทำพิธีเผาศพผู้ตายของชาวอินเดียจะมีการเผาร่างผู้ตายพร้อมกับลอยเถ้ากระดูกในแม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย เป็นวัฒนธรรมที่มีมาในสมัยอดีต และมีความเชื่อสืบทอดกันมาว่าสามารถชำระล้างบาปของทั้งคนเป็นและคนตายได้

สำหรับคนไทยที่เริ่มหันมานิยมส่งดวงวิญญาณของผู้อันเป็นที่รักนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกประกอบพิธีกรรมนี้ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะเป็นแม่น้ำใหญ่สายหลักของไทย เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันดีงาม เป็นเส้นเดินเรือของชนชั้นสูงในสมัยอดีต และเป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศในสมัยก่อนอีกด้วย

ลำดับขั้นตอนของการล่องเรือลอยอังคารที่ควรรู้

พิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ จึงต้องมีประธานในพิธีนำสวดมนต์ เพื่อกล่าวบูชาและขออนุญาตแม่ย่านางเรือ เพื่อนำส่งดวงวิญญาณให้ถึงจุดหมายและลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ก่อนล่องเรือลอยอังคารจะต้องเตรียมดอกไม้สด, ธูปเทียน, น้ำอบไทย, กลีบดอกมะลิและกุหลาบหรือดอกไม้อื่น ๆ ที่ผู้ตายชื่นชอบด้วยได้ พร้อมผ้าขาวสี่เหลี่ยมมีความกว้างขนาดครึ่งเมตรที่รวบด้วยสายสิญจน์สอดด้วยพวงมาลัย สำหรับญาติและผู้ร่วมพิธีนี้จะมีการถือดอกกุหลาบคนละ 1 ดอกเตรียมไว้

2.เมื่อขออนุญาตแม่ย่านางเรียบร้อยแล้ว ให้บูชาเจ้าแม่นที ท้าวสีสันดร เป็นขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการฝากอังคารของผู้ล่วงลับกับท่าน

3.ขั้นตอนสุดท้ายประธานในพิธีจะให้ทุกคนยืนไว้อาลัย สงบนิ่งประมาณ 1 นาที แล้วจึงโยนเหรียญลงแม่น้ำ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการซื้อตามธรรมเนียม

4.หลังจากนั้นจะมีการลอยกระทงอังคารบนผิวน้ำ แล้วให้ผู้ร่วมพิธีโปรยดอกไม้และสิ่งของที่เหลือทั้งหมดตามลงไป แล้วเรือลอยอังคารจะแล่นวนซ้าย 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

ข้อห้ามในพิธีลอยอังคาร

ข้อห้ามที่สำคัญในพิธีนี้คือ การนำกระทงเถ้าอังคารลอยบนผิวน้ำนั้น จะต้องใช้มือค่อย ๆ วางลงบนน้ำ ห้ามโยนเป็นอันขาด นอกจากจะไม่ให้เกียรติดวงวิญญาณแล้ว ยังเชื่ออีกว่าอาจทำให้โลกหน้าของผู้ล่วงลับเป็นโลกที่วุ่นวาย และหากได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจะพบเจอแต่คนใจร้าย ไม่ปรานีต่อเขา

การล่องเรือลอยอังคารเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้คนนิยมหันมาทำกันมากขึ้น แม้เราอาจจะไม่รู้ว่าโลกหน้ามีอยู่จริงไหม แต่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราสามารถทำให้กับคนที่เรารักด้วยใจที่ปรารถนาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดี


Spread the love