ไวรัส RSV โรคติดต่ออันตรายของเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง

By |2023-07-06T02:35:29+00:00November 6th, 2020|เขียนบทความ|

ไวรัส RSV โรคติดต่ออันตรายของเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง ไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ก่อโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ในระบบทางเดินหายใจ มักเป็นโรคของเด็กเล็ก สามารถแพร่เชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ทำให้เกิดอาการที่คล้ายไข้หวัด [...]