เงินเดือน 15,000 จะอยู่ให้รอดอย่างไรในกรุงเทพฯ

By |2023-07-05T08:50:57+00:00October 19th, 2021|เขียนบทความ|

เงินเดือน 15,000 จะอยู่ให้รอดอย่างไรในกรุงเทพฯ เงินเดือนหมื่นห้าเป็นจำนวนเงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นสำหรับวุฒิปริญญาตรีในปัจจุบัน ประกอบกับแหล่งงานส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ การใช้เงินเดือนหมื่นห้าให้เพียงพอในกรุงเทพฯ จึงอาจเป็นโจทย์หินสำหรับใครหลาย ๆ คน วันนี้เราจึงพามารู้จักวิธีจัดสรรเงิน [...]