ร้อนนี้รับมืออย่างไรดี ให้ห่างไกลจากโรคฤดูร้อน

By |2023-07-06T01:51:30+00:00April 2nd, 2021|เขียนบทความ|

ร้อนนี้รับมืออย่างไรดี ให้ห่างไกลจากโรคฤดูร้อน สำหรับฤดูร้อนของประเทศไทยจะเริ่มต้นฤดูกาลในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ในหน้าร้อนอุณหภูมิจะเฉลี่ยอยู่ที่ 19 - 38 องศาเซลเซียส และในวันที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง [...]