“บัญชีรายรับรายจ่าย” อันดับหนึ่งของตัวช่วยวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในปี 2021

By |2023-07-06T02:20:48+00:00December 9th, 2020|เขียนบทความ|

“บัญชีรายรับรายจ่าย” อันดับหนึ่งของตัวช่วยวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในปี 2021 วิกฤตจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงสตางค์ในกระเป๋าของเราอีกด้วย ผลจากการระบาดของไวรัสทำให้ธุรกิจหลายประเภทต้องหยุดดำเนินการเป็นเวลานานนับปี ส่งผลให้กระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง [...]