คำขวัญวันเด็ก 2567 สะท้อนอนาคตของเด็กไทยในยุคโลกาภิวัตน์

By |2024-01-16T10:06:32+00:00January 12th, 2024|บทความศึกษา|

คำขวัญวันเด็ก 2567 สะท้อนอนาคตของเด็กไทยในยุคโลกาภิวัตน์ คำขวัญวันเด็ก 2567 คือ "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" [...]