“หน้ากากอนามัย” ขยะติดเชื้อที่ไม่ควรมองข้าม ต้องทิ้งให้ถูกวิธี

By |2024-01-24T03:01:55+00:00June 5th, 2020|เขียนบทความ|

"หน้ากากอนามัย" ขยะติดเชื้อที่ไม่ควรมองข้าม ต้องทิ้งให้ถูกวิธี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัด [...]