Spread the love

1 min read

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม

บทความ

โรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์เกินไป โรคเหล่านี้มักเกิดขึ้นในระยะยาวและมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคและสังคมโดยรวม

1. คำนิยามของโรค NCDs

โรค NCDs หมายถึง Non-communicable Diseases หรือโรคที่ไม่ติดต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น โรคภัยต่อหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส์ และโรคเอสเซียม ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

2. โรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม

2.1 โรคภัยต่อหัวใจ

โรคภัยต่อหัวใจเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง การไม่ออกกำลังกายเพียงพอ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสพติด การทำตามพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจ และอัมพฤกษ์ในหัวใจ

2.2 โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเกิดจากความต้านทานของร่างกายต่อฮอร์โมนอินซูลิน ที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป สาเหตุหลักของโรคเบาหวานเป็นการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น อาหารหวาน ขนมหวาน และเครื่องดื่มที่หวาน นอกจากนี้ สภาวะที่เกิดจากความเครียดและพัฒนาเนื่องจากตนเองอาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานในบางกรณี

2.3 โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ปรับสภาพเสียจนเกิดการเจริญเติบโตอย่างไม่ปกติ และมีการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งในบางกรณี

2.4 โรคเอดส์

โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) ซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มทิ่มสัมผัสเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือการส่งต่อจากแม่ต่อลูกระหว่างการตั้งครรภ์ โรคเอดส์สามารถรบกวนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและทำให้ร่างกายยังไม่สามารถต่อต้านต่อการติดเชื้อด้วยเอนไซม์ได้อย่างเหมาะสม

2.5 โรคเอสเซียม

โรคเอสเซียมหมายถึง ภาวะเครียดและเครียดเรื้อรังที่เกิดจากการทำงานหนัก การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อย โรคเอสเซียมสามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่อเนื่องที่รุนแรงขึ้นเมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

3. สาเหตุที่เกิดโรค NCDs

สาเหตุที่สำคัญของโรค NCDs คือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสพติด นอกจากนี้ สภาวะเครียดและสภาวะเครียดเรื้อรังก็เป็นสาเหตุที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค NCDs

4. วิธีการป้องกันและการรักษาโรค NCDs

4.1 การรักษาทางการแพทย์

การรักษาโรค NCDs ทางการแพทย์มุ่งเน้นการควบคุมอาการและการบำรุงร่างกาย โดยการให้ยาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการของโรคแต่ละชนิด การคลายกล้ามเนื้อ การผ่าตัด หรือการรักษาทางรักษาแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การรักษาทางการแพทย์เป็นเพียงวิธีการรักษาอาการเฉพาะเท่านั้น และไม่สามารถรักษาหรือป้องกันโรค NCDs ให้สมบูรณ์ได้

4.2 การป้องกันทางพฤติกรรม

วิธีการป้องกันทางพฤติกรรมเป็นสำคัญในการป้องกันโรค NCDs ให้เกิดขึ้น โดยคำแนะนำที่สำคัญคือ:

  • ควบคุมอาหารที่รับประทานให้เหมาะสมและสมดุลย์ รวมถึงลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง และควรรับประทานผลไม้และผักมากขึ้น
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เกินไป
  • ลดระดับความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคนิคการคลายเครียด เช่น การฝึกโยคะ การนอนพักผ่อนเพียงพอ และการเลือกทำกิจกรรมที่ชอบ
  • เฝ้าระวังและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  • ทำการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจจับโรค NCDs ในระยะเริ่มต้น และพบกับแพทย์เพื่อการติดตามและการรักษา

5. ผลกระทบของโรค NCDs

โรค NCDs มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกายและสังคมโดยรวม ผู้ที่เป็นโรค NCDs มักมีคุณภาพชีวิตที่น้อยลง เสียเวลาในการรักษา และต้องเผชิญกับภาระทางเศรษฐกิจที่สูง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

6. ข้อควรระวังเพื่อป้องกันโรค NCDs

เพื่อป้องกันโรค NCDs จำเป็นต้องระวังและรู้สึกถึงสภาวะที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค นอกจากนี้ยังควรปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันทางพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายเพียงพอ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด และการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!