Spread the love

1 min read

เทคโนโลยีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคอนาคต

เมื่อเราเข้าสู่ยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สิ่งหนึ่งที่แอบแฝงมากับความล้ำสมัยเหล่านี้ด้วยคือ “อาการเจ็บป่วยทางจิต” เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วน ที่นำชีวิตไปสู่การอยู่กับโซเชียลและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต จนเกิดการถูกคุกคามทางโซเชียล การถูกบูลลี่ทางโซเชียล และความไม่เท่าทันเทคโนโลยีจนตกเป็นเหยื่อทางโซเชียล

ดังที่กล่าวมานี้ยังมีอีกหลายคนที่ไม่คิดว่า การถูกบูลลี่ หรือการถูกคุกคามผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต จะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยทางจิตได้ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ยังมีอีกหลายคนที่เกิดอาการป่วยทางจิตแต่ไม่ยอมรับและไม่รู้ว่าตัวเองป่วย เราจึงเรียกโรคเหล่านี้ว่า “โรคอนาคต” ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยอาการทางจิตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเมื่อเทคโนโลยีมีความล้ำสมัยจนกลายเป็นสมองของมนุษย์ได้ การพัฒนาระบบเพื่อรับมือกับอาการป่วยทางจิตด้วยโรคอนาคตจึงเกิดขึ้น

ปัจจัยที่นำไปสู่อาการเจ็บป่วยทางจิต หรือโรคอนาคต

แน่นอนว่าตัวแปรสำคัญที่นำเราเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างรวดเร็วก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลก ซึ่งไม่เพียงการเจ็บป่วยทางร่างกายเท่านั้น แต่นำมาซึ่งการเจ็บป่วยทางอารมณ์ด้วย เนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ตามมาด้วยข้อกำหนดอีกมากมาย ก่อเกิดเป็นความวิตกกังวล ความคาดหวัง และความรู้สึกไม่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นผลพวงต่อเนื่องจนทำให้ทุกคนมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอนาคตดังนี้

การถูกจำกัดสถานที่

ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดการเดินทาง, การกักตัว, การเว้นระยะห่าง และการ Work from Home ล้วนเป็นการจำกัดอิสรภาพด้วยความจำยอม จนกลายเป็นความเครียดจากความรู้สึกคิดถึงอิสรภาพแบบเดิม

สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ทั่วโลก

การปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวร, การหยุดชะงักของภาคอุตสาหกรรม, การตกงานแบบไม่รู้ตัว และภาระหนี้สิน ทำให้เกิดความวิตกกังวล หาทางออกไม่ได้ จนหลายคนต้องก่อเหตุอาชญากรรม และหลายคนจบปัญหาด้วยการฆ่าตัวตัวตาย

การเข้าไม่ถึงการรักษา

ผู้ป่วยด้วยอาการทางจิตหลายคนยังเข้าไม่ถึงการรักษา ด้วยเหตุผลขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิต ความเชื่อว่าการพบจิตแพทย์คือคนบ้า ความอับอายที่คนในครอบครัวเจ็บป่วย และความไม่พร้อมทางสถานะการเงิน จนทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักมากขึ้น และกลายเป็นปัญหาสังคม

เทคโนโลยีที่มีผลดีต่อการบำบัดจิตใจผู้ป่วยโรคอนาคต 

จากสภาวะดังกล่าวได้มีความพยายามจากวงการแพทย์ และวงการนักวิชาการ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับช่วยเยียวยาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ และโรคจิตเภทอื่น ๆ เพื่อการประเมินอาการข้างต้น และการแจ้งเตือนเมื่ออารมณ์อยู่ในสภาวะไม่ปกติ ไปจนถึงการช่วยบำบัดอาการเบื้องต้นก่อนการพบแพทย์

โดยการศึกษาเริ่มจากการพัฒนาระบบ AI เพื่อวิเคราะห์อารมณ์ และความรู้สึกของผู้คนที่มีความเสี่ยงจะฆ่าตัวตาย ผ่านการโพสข้อความบนโซเชียล ด้วยการสร้างแบบจำลองเพื่อทดลองระบบ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้แน่ใจว่าระบบสามารถคัดกรองข้อความบนโซเชียลได้ว่า ผู้โพสมีความรู้สึกแบบใด เศร้า โกรธ รังเกียจ หรือขยะแขยง นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน ที่ช่วยบำบัดอารมณ์ และช่วยแจ้งสภาวะของอารมณ์ได้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน เช่น

แอปพลิเคชันการฝึกสมาธิ

Meditation หรือการทำสมาธิที่ส่งผลดีต่อจิตใจ แอปพลิเคชันนี้จะมีโหมดที่ช่วยให้การทำสมาธิเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ตั้งแต่การฝึกสมาธิแบบเริ่มต้น ไปจนถึงการบันทึกผลจากการฝึก และการประมวลผลทางอารมณ์ว่ามีความเครียดและความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด

แอปพลิเคชันบำบัดจิตใจในชุมชน

เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลจากการรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวที่มีความคิดเรื่องจิตเวชคือสิ่งที่น่าอับอาย เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าไปพูดคุยบนพื้นที่ปลอดภัย เพื่อแชร์ความรู้สึก แชร์ประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แอปพลิเคชันช่วยเตือนด้านอารมณ์

เป็นรูปแบบการเตือนให้ผู้ใช้ “หยุดและคิดไตร่ตรอง” หรือ Stop & Think เมื่อการประมวลผลทางอารมณ์ได้ผลลัพธ์ว่าผู้ใช้มีสภาวะเครียดมากเกินไป วิตกกังวลมากเกินไป หรือโกรธมากเกินไป ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้หยุด และใช้ความคิดเพื่อการไตร่ตรองหรือหยุด เพื่อหายใจและทำสมาธิกับตัวเอง

สรุป

นอกจากแอปพลิเคชันที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีเว็บไซต์อีกมากมายที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะป่วยด้วยโรคอนาคต หรือโรคที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป และเมื่อมีแนวโน้มที่คนไทยจะใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โรคอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจึงเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นจากวันนี้ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในทุก ๆ วัน


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!