Spread the love

1 min read

รับสมัครนักแสดงทั้งมือสมัครเล่นและอาชีพ
ท่านที่เป็นนางแบบ นายแบบ พรีเซนเตอร์ นักแสดง นักแสดงหญิง นักแสดงชาย (ข้อมูล Update เมื่อ 1 วันที่แล้ว)

ทั้งมือสมัครเล่นและอาชีพ หากอยู่จังหวัดนครปฐม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

เราเป็นบริษัทรับถ่ายโฆษณาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอโฆษณาสินค้าและถ่ายภาพเพื่อประกอบโฆษณาสินค้า มีความต้องการที่จะรับสมัครนางแบบ นายแบบ พรีเซนเตอร์ นักแสดงที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับเรา โดยงานของเราจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

1.นักแสดงถ่ายภาพประกอบสินค้า หากอยู่จังหวัดนครปฐมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยลักษณะงานการทำงานถ่ายภาพนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการถือสินค้า หรือยืนประกอบกับสินค้า ทำท่าทางประกอบแล้วทำงานถ่ายภาพ งานแบบนี้จะไม่ได้มีบทพูด แต่จะเป็นการแสดงท่าทางเพื่อให้ตรงตามที่กำหนดไว้

มีคุณสมบัติที่เราต้องการจากนักแสดงถ่ายภาพประกอบสินค้ามีดังนี้

 • มีรูปร่างและหน้าตาดี หรือมีรูปร่างและหน้าที่เหมาะสมกับการแสดงที่ได้รับ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานจะต้องประสานงานหลายฝ่ายมักต้องมีการทำความเข้าใจ รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
 • ตรงต่อเวลาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ หากมาช้าหรือไม่มาเมื่อมีการนัดหมายก็จะทำให้งานโดยรวมเสียหายได้
 • มีความสามารถในการแสดงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ทางศิลปะการแสดงเพิ่มเติมอยู่เสมอ
 • ไม่กำหนดอายุ ขอเพียงทำงานได้ตามที่กำหนดและเหมาะสมกับงาน

 

 

2.นักแสดงละครสั้น หากอยู่จังหวัดนครปฐมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยลักษณะงานจะเป็นการพูดตามบท(สคริปพูด) ที่กำหนดและแสดงท่าทางให้ผู้ที่ได้เห็นเชื่อในสิ่งที่เราพูดและแสดงออกมา สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้มักจะเป็นบทพูดสคริปสั้นๆเพื่อประกอบโฆษณาสินค้า ไม่ได้แสดงเพื่อประกอบละครเรื่องยาว งานมักออกมาเพื่อประกอบโฆษณาสินค้าประมาณ 1-5 นาที

มีคุณสมบัติที่เราต้องการจาก นักแสดงมีดังนี้

 • มีรูปร่างและหน้าตาดี หรือมีรูปร่างและหน้าที่เหมาะสมกับการแสดงที่ได้รับ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานจะต้องประสานงานหลายฝ่ายมักต้องมีการทำความเข้าใจ รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
 • ตรงต่อเวลาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ หากมาช้าหรือไม่มาเมื่อมีการนัดหมายก็จะทำให้งานโดยรวมเสียหายได้ฃ
 • มีความสามารถในการแสดงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ทางศิลปะการแสดงเพิ่มเติมอยู่เสมอ
 • จำบทพูดได้ดี และมีการฝึกซ้อมก่อนทำการถ่ายทำจริง
 • ไม่กำหนดอายุ ขอเพียงทำงานได้ตามที่กำหนดและเหมาะสมกับงาน

 

ช่องทางการติดต่อหากอยู่จังหวัดนครปฐมจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ข้อมูล Update เมื่อ 1 วันที่แล้ว)

Line: @vdocon
Email : vdocon.com@gmail.com
Tel : 089-480-4880


Spread the love