Spread the love

1 min read

เก่งภาษาทั้งไทยและลาว อย่ารอช้า เปิดรับสมัครคนแปลภาษาลาว

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

ในโลกของการสื่อสาร ไม่ว่าจะมีความใกล้เคียงกันแค่ไหน ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ดี หลายคนอาจจะมองว่าภาษาไทยและภาษาลาว ใกล้เคียงกันมาก แต่การสื่อสารแบบเป็นทางการ ทั้งทางราชการและเชิงธุรกิจ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องแปลเอกสารจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง เพื่อความแม่นยำในการสื่อสารไม่ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด

ในปัจจุบันมีบริษัทและนักลงทุนจากประเทศไทยไปดำเนินการเปิดธุรกิจในประเทศลาวมากขึ้น ทำให้ความต้องการแปลเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้กันอย่างเป็นทางการมีมาก บริษัทจึงเปิดรับสมัครคนแปลภาษาลาว เพื่อทำงานรองรับความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่องนี้ ในอดีตประเทศลาวเคยใช้ภาษาฝรั่งเศสกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันประเทศลาวได้กำหนดให้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาฝรั่งเศสก็สามารถใช้ได้โดยทั่วไป ภาษาลาวนั้นมีพยัญชนะ สระ ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก แต่สำหรับนักแปลแล้ว ก็ยังมีความแตกต่างกันเรื่องธรรมชาติของภาษา และการนำไปใช้อยู่ดี การติดต่อแบบเป็นทางการจึงต้องใช้เอกสารที่เป็นภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทาง เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจหรือการสื่อสารที่สำคัญระดับเป็นทางการ

สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาลาว ในรูปแบบที่เป็นภาษาราชการ (ประเทศลาว ก็เหมือนหลาย ๆ ประเทศที่สำนวน ภาษาในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน) สามารถติดต่อบริษัทเพื่อเข้ารับสมัครคนแปลภาษาลาว ได้ ด้วยบริษัทมีฐานลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการการแปลภาษาลาวอยู่อย่างต่อเนื่อง นักแปลสามารถรับงานและส่งงานผ่าน e-mail ได้ บริษัทจะคัดเลือกงานที่เหมาะสม ตกลงเงื่อนไขการทำงานตามความต้องการของลูกค้า มีกำหนดส่งงานที่ชัดเจน นักแปลสามารถบริหารจัดการและตัดสินใจรับงานได้ เพื่อจะได้ส่งงานได้ตรงเวลา

อีกทั้งบริษัทยังมีทีมงานมืออาชีพที่มีลูกค้าให้ความไว้วางใจในการใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานจะให้คำแนะนำในการทำงาน แก้ไขปรับปรุงงานแปลให้กับผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นนักแปลจากการรับสมัครคนแปลภาษาลาว ก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้า เพื่อลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ บริษัทได้สร้างความมั่นใจในการทำงานต่อลูกค้า จึงมีจ้างงานอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณงานที่จะส่งงานให้กับนักแปลอยู่เสมอ

บริษัทเปิดรับสมัครคนแปลภาษาลาว ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มจากงานประจำ สามารถบริหารเวลางานทำงานได้ เลือกรับงานตามเวลาที่ต้องการและสามารถส่งงานได้ตามกำหนด สนใจส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการเรียน(เน้นเรื่องการศึกษาด้านภาษาลาว ถ้ามี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ประวัติการทำงาน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ถ้ามีผลงานการแปลภาษาก็แนบรายละเอียดมาด้วย หรือจะสอบถามรายละเอียดการรับงาน ค่าตอบแทน รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการทราบก่อนได้

สนใจสมัครเป็นนักแปลภาษาลาวติดต่อได้ที่

email : info@writer.group
เพิ่มเพื่อน


Spread the love