Spread the love

1 min read

พิมพ์งานภาษาจีนให้ถูกต้องและมีคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษา

การรับพิมพ์งานภาษาจีนเป็นสิ่งที่มีมานานและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในสมัยนี้ เพราะสื่อต่าง ๆ มีการนำเสนอภาษาจีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นซีรีย์จีน เพลงจีน รายการจีน วาไรตี้จีน ข่าวจีน หรือแม้แต่นักแสดงจีนก็ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นในไทย ทั้งนี้ยังรวมถึงเอกสารราชการและเอกสารต่าง ๆ ที่มีการพิมพ์เป็นภาษาจีนเพื่อให้พนักงานชาวจีนได้ทราบรายละเอียดด้วยเช่นกัน การพิมพ์งานภาษาจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญในองค์กรที่มีพนักงานเป็นคนจีน เพราะเป็นสื่อที่ช่วยให้เข้าใจการสื่อสารได้ง่ายขึ้น

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

หนังสือ

ขั้นตอนการพิมพ์งานภาษาจีนและลักษณะการทำงาน

  • ส่งต้นฉบับที่ต้องการพิมพ์ให้ผู้รับพิมพ์ ผู้จ้างจะต้องส่งเอกสารที่ต้องการพิมพ์ให้กับผู้รับพิมพ์ภาษาจีนเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินเอกสาร โดยเอกสารที่ส่งพิมพ์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ เอกสารที่มีต้นฉบับภาษาจีนและเอกสารที่ไม่มีต้นฉบับภาษาจีน
    • เอกสารที่มีต้นฉบับภาษาจีน เช่น หนังสือ รายการทีวี ฯลฯ เอกสารลักษณะนี้สามารถประเมินและดำเนินงานได้ทันที
    • เอกสารต้นฉบับที่ไม่มีตัวหนังสือภาษาจีน เช่น เอกสารราชการภาษาไทย ฯลฯ เอกสารลักษณะนี้จะต้องผ่านขั้นตอนการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
  • ประเมินราคา เสนอราคา และตกลงราคา เมื่อทางผู้รับพิมพ์ได้รับเอกสารแล้วจะทำการประเมินราคาตามเนื้อหาที่พิมพ์ จากนั้นจะทำการเสนอราคาและตกลงราคา ในขั้นตอนนี้สามารถต่อรองราคากันได้
  • ส่งงาน การส่งงานจะส่งเป็นไฟล์โปรแกรม Microsoft word เพื่อให้เราคัดลอก ดัดแปลง และนำไปใช้ได้

ข้อดีของการพิมพ์งานภาษาจีนโดยเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญ

  • มีความถูกต้องและแม่นยำ ผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาย่อมเข้าใจในภาษาของตัวเองได้ดีกว่าอยู่แล้ว จึงสามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเช่นเดียวกับการที่เราพิมพ์งานภาษาไทยนั่นเอง
  • มีความรวดเร็วในการทำงาน เจ้าของภาษาจะคุ้นเคยกับภาษาของตัวเอง เมื่อเห็นปุ๊บก็สามารถพิมพ์ได้เลย ทำให้ใช้เวลาการพิมพ์ไม่นาน ช่วยให้งานเสร็จได้เร็ว
  • ใช้คำที่สละสลวย ในกรณีที่พิมพ์งานภาษาจีนจากต้นฉบับภาษาไทย เจ้าของภาษาจะทำความเข้าใจและแปลเอกสารก่อน ภาษาที่แปลโดยเจ้าของภาษาเองจึงดูสละสลวย

สรุป

ปัจจุบันนี้มีคนจีนเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้เก่งทั้งภาษาจีนและภาษาไทย ทั้งนี้ยังรวมถึงคนไทยที่เก่งภาษาจีนและสนใจทำงานในด้านนี้ด้วย การแปลเอกสารหรือการพิมพ์เอกสารจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี จึงไม่ต้องกังวลว่าเอกสารที่จ้างพิมพ์งานภาษาจีนจะไม่ถูกต้องเพราะเป็นการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกบริษัทรับพิมพ์ภาษาจีนที่วางใจได้ด้วย


Spread the love