Spread the love

1 min read

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิที่คนไทยทุกคนได้รับครอบคลุม Covid 19 หรือไม่

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย


บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัตรทอง  เป็นบัตรที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล ที่ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้หลายคนอาจสงสัยว่าสิทธิดังกล่าวจะครอบคลุมถึงโรค Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ด้วยหรือไม่ เรามาหาคำตอบกัน

ทำความเข้าใจเบื้องต้น ใครสามารถขอรับสิทธิ์ตามบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้บ้าง

1.ผู้ที่เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย

2.มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3.ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลอื่น ๆ จากรัฐบาล ได้แก่ กองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น และสวัสดิการของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น เตรียมตัวไปขอทำบัตรเพื่อรับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากันได้เลย

ทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อทราบว่าตนมีสิทธิ์ได้รับบัตรทองตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถติดต่อลงทะเบียนขอทำบัตรได้ที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้านกรณีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และที่สำนักงานเขตใกล้บ้านกรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

รู้หรือไม่ว่าบัตรทองเคยมีชื่อเรียกว่าบัตร 30 บาท

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า 30 บาทรักษาทุกโรค กันจนคุ้นหู และเคยคิดสงสัยว่า 30 บาทรักษาทุกโรคมีความแตกต่างจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างไร แท้จริงแล้วทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งเดียวกัน โดยที่บัตร 30 บาทนั้นกำเนิดขึ้นมาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งผู้รับสิทธิ์จำเป็นต้องชำระเงิน 30 บาทเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล บัตรดังกล่าวจึงถูกเรียกชื่อใหม่ในนามว่า “บัตรทอง”

สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?

1.ตรวจสุขภาพทั่วไป

2.วางแผนครอบครัว ฝากครรภ์ และคลอดบุตร

3.ตรวจสุขภาพช่องปาก ทำฟัน เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เป็นต้น

4.ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูร่างกายทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดการรักษา ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย

5.ใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ

6.เบิกค่าอาหารและค่าห้องแบบสามัญในกรณีต้องนอนโรงพยาบาล

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจำเป็นต้องเข้ารับสิทธิ์รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถเข้ารับการรักษาเร่งด่วนที่โรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ที่สุดได้ จากนั้นค่อยย้ายมารักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลรัฐตามสิทธิ์ในภายหลัง

สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

1.รักษาภาวะมีบุตรยาก

2.แปลงเพศ ทำศัลยกรรม

3.เปลี่ยนหรือปลูกถ่ายอวัยวะ

4.ทันตกรรมจัดฟัน

5.การรักษาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง

6.การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้ตรวจและรักษาโรค Covid 19 ได้หรือไม่

ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์มีอาการป่วยต้องสงสัยโรค Covid 19 เข้าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถไปใช้สิทธิ์ตรวจรักษาได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐตามสิทธิ์ แต่ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ไม่เข้าข่ายป่วยเป็นโรค Covid 19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับสิทธิ์จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

อาการป่วยต้องสงสัยโรค Covid 19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขมีอะไรบ้าง

1.มีประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนมีอาการป่วย เช่น เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ประกอบอาชีพเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน

2.มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

3.มีอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือปอดอักเสบ

4.เดินทางไปในที่ชุมชนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ช่องทางการเข้ารับการตรวจรักษาโรค Covid 19 ตามสิทธิ์บัตรทอง มีอะไรบ้าง

1.โทรเข้าสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

2.เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐตามสิทธิ์ด้วยตนเอง

สรุป

จะเห็นได้ว่า คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับสิทธิ์บัตรทองตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งนี้รวมถึงการตรวจรักษาโรค Covid 19 ด้วย ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ดังกล่าวและเข้าข่ายต้องสงสัยป่วยเป็นโรค Covid 19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข อย่ารอช้าที่จะไปใช้สิทธิ์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีต่อไป

Credit : https://pixabay.com


Spread the love