Spread the love

1 min read

บริการรับเขียนบทความและความสำคัญของภาคบริการในเศรษฐกิจไทย

วันนี้คุณได้รับบริการด้านไหนจากใครมาบ้าง ? ลองนึกดูว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องใช้บริการอะไรบ้าง บางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยวินมอเตอร์ไซด์หน้าปากซอย บางคนอาจจะเข้าร้านทำผมสระไดร์รีดก่อนไปเรียนหรือไปทำงาน บางคนอาจจะเป็นอาหารเช้าอร่อย ๆ ในร้านสะดวกซื้อ หรือบางคนอาจเริ่มต้นวันด้วยการอ่านข่าวสารต่าง ๆ จากโทรศัพท์มือถือ

งานภาคบริการมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงินการธนาคาร บริการซักรีด บริการรับเขียนบทความ บริการนำเที่ยว บริการนวดแผนไทย บริการซ่อมรถ บริการร้านอาหาร บริการต่าง ๆ มากมายเต็มไปหมด ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่ารอบ ๆ ตัวเราล้วนแวดล้อมไปด้วยงานบริการ

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

บริการรับเขียนบทความ นับเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ที่ต้องการสร้าง Content ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้วย ผู้ประกอบการรายใดที่สามารถสร้าง Content ที่เป็นประโยชน์และดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากกว่าจึงจะได้ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าผู้ประกอบการายอื่น ๆ ส่งผลให้งานบริการรับเขียนบทความเติบโตตามไปด้วย

ประเทศไทยมีตำแหน่งงานในภาคบริการร้อยละ 40 หรือคิดเป็น 17 ล้านตำแหน่งของกำลังแรงงานไทย กระจายตัวอยู่ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การค้าปลีก สุขภาพ การสื่อสาร การขนส่ง และอื่นๆ ภาคบริการที่โดดเด่นของไทย คือ ภาคการท่องเที่ยว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของ GDP มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี (ช่วง พ.ศ. 2554 – 2558) โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศ ช่วยพยุงสภาพเศรษฐกิจไทยให้ประคองตัวอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาต่อเนื่อง

งานบริการด้านการสื่อสารจากบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่

แต่ไม่ว่าจะเป็นงานบริการรับเขียนบทความจากนักเขียนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งหรืองานบริการด้านการสื่อสารจากบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ สิ่งที่คนทำงานบริการจะต้องมีเหมือนกันคือ

  • ความชำนาญความเชี่ยวชาญในงานสาขานั้นๆ
  • ความซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการ
  • หัวใจบริการ (Service Mind)

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

เน้นภาคบริการมากกว่าภาคการผลิตและด้วยศักยภาพของประเทศไทยเอง ทำให้เชื่อได้ว่าภาคบริการจะเป็นปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เพียงแต่ต้องปรับตัวในบางเรื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพภาคบริการของประเทศ เช่น

  • เพิ่มคุณภาพแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน หรือความรู้ด้าน IT
  • ลดกฎระเบียบหรือข้อจำกัดของการลงทุนภาคบริการจากต่างประเทศ เพื่อเปิดรับเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงหรือสามารถต่อยอดจากภาคการท่องเที่ยวได้ เช่น ภาคก่อสร้าง ภาคบริการด้านธุรกิจและวิชาชีพ (วิศวกร สถาปนิก กฎหมาย ฯลฯ) ภาคบริการด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

สรุป

ภาคบริการอาจจะเป็นเป้าหมายใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ แต่ประเทศไทยเป็นของเราคนไทยทุกคน ไม่ว่าเราจะมีอาชีพบริการตัดผม บริการรับเขียนบทความ บริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นทหาร เป็นครู เป็นเกษตรกร ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาประเทศชาติของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง


Spread the love