Spread the love

1 min read

รับเขียนบทความ งานที่ให้อะไรมากกว่ารายได้

ตอนเป็นเด็กคุณเคยฝันอยากเป็นอะไร แล้วตอนนี้ล่ะคุณทำงานอะไร เป็นพนักงานของรัฐ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ทำธุรกิจส่วนตัว หรือว่ายังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่ คุณรู้จักหรือเคยอยากทำงานนี้บ้างไหม รับเขียนบทความ จะว่าไปแล้วมันก็คือแขนงหนึ่งของอาชีพนักเขียน

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

ในโลกปัจจุบันที่ internet เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คน รูปแบบการทำธุรกิจที่เน้นการค้าขายออนไลน์มากขึ้น ทำให้ e-Commerce เติบโตอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ช่วยทำให้ e-Commerce เติบโตคือ นักเขียนผู้รับเขียนบทความต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่สร้างเนื้อหา Content ที่มีคุณค่าให้กับผู้ประกอบการเพื่อการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้บริโภค ช่วยกระตุ้นยอดขายและขยายเครือข่ายผู้บริโภค

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้ internetในปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า สินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุด ประกอบด้วยสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (44%), สินค้าด้านสุขภาพและความงาม (33.7%), อุปกรณ์ไอที (26.5%), เครื่องใช้ภายในบ้าน (19.5%), บริการสั่งอาหารออนไลน์ (18.7%), บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว (17.9%) และคาดการณ์ว่ามูลค่า e-Commerce ปี 2560 มีมูลค่า 2,812,592.03 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ามหาศาลนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการรับเขียนบทความ

ทำงานรับเขียนบทความต้องเขียนอย่างไรถึงจะสร้างมูลค่าได้

  • ต้องเขียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบทความรีวิวสินค้าหรือบทความให้ความรู้ ความจริงใจในการเขียนเป็นสิ่งสำคัญ
  • สิ่งที่เขียนต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
  • มีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเอง

ทำงานรับเขียนบทความแล้วได้อะไร เรามีคำตอบมาให้คุณ

  • รายได้ แน่นอนอยู่แล้วเพราะทุกอาชีพมีค่าตอบแทน ส่วนรายได้จากการเขียนบทความจะมากหรือน้อยขึ้นกับฝีมือและความขยัน
  • ความสุข ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ เพราะอาชีพการรับเขียนบทความเป็นอาชีพที่ต้องให้ข้อมูลและสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่าน นอกจากนั้นยังได้ความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่รักด้วยนั่นคือ การเขียน
  • ได้เรียนรู้ ได้เปิดโลกทัศน์ การที่เราจะนำเสนออะไรให้คนอ่านเราต้องมีความรู้ในสิ่งนั้น ๆ หรือถ้าไม่มีเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเราไปในตัว
  • ได้ความมีวินัยและรู้จักวางแผนการทำงาน บางครั้งในการรับเขียนบทความเราก็ไม่ได้มีงานแค่ชิ้นเดียวแต่อาจจะหลายชิ้น ความยากง่ายและกำหนดเวลาต่างกัน เราต้องมีวินัยและวางแผนให้ดีเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และส่งทันตามกำหนด

สรุป

ไม่ว่าตอนเป็นเด็กคุณจะเคยฝันอยากเป็นอะไร ไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำงานอะไร ทุกงานทุกอาชีพล้วนแต่มีคุณค่าในตัวเอง ทุกงานที่เราทำเราย่อมได้อะไรจากงานนั้นเสมอเพียงแต่เราต้องเปิดใจมอง คุณอาจจะกำลังทำงานที่คุณไม่ได้รู้สึกชอบหรือมีความสุขกับงานที่ทำเลย แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้คุณเป็นคนอดทน อดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบจนกว่าเราจะค้นพบว่าเรารักเราชอบงานอะไร

แม้แต่งานรับเขียนบทความที่บางคนอาจคิดว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่จริง ๆ แล้วคนที่ทำอาชีพนี้ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม พวกคุณคือหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ


Spread the love