Spread the love

1 min read

งานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์ งานสนุก ให้ความรู้ และเพิ่มรายได้

เมื่อพูดถึงงานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์นั้น หลาย ๆ คนมองว่าเป็นสิ่งที่ยาก น่าเบื่อ และไม่อยากทำ เพราะมักจะทำให้นึกถึงสมัยเป็นนักเรียน ที่คุณครูสั่งให้เขียนเรียงความ หรือบทความ การเขียนในวัยเด็กนักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก มีหลักในการเขียนค่อนข้างเยอะ เริ่มตั้งแต่การเขียนบทนำ เนื้อเรื่อง และสรุป ซึ่งแต่ละส่วนค่อนข้างยุ่งยาก อีกทั้งในเวลาที่เขียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ถ้าเขียนผิดก็จะทำให้ถูกคุณครูตี หรือหักคะแนน ต้องเขียนอารัมภบทให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอ เมื่อนึกย้อนไปทำให้หลาย ๆ คนส่ายหน้าและจะไม่เลือกทำงานนี้อย่างแน่นอน แต่ในปัจจุบันงานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์ถ้าสามารถเขียนได้ดี และถูกใจผู้อ่าน ก็จะเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับผู้เขียนได้อย่างมากมาย งานนี้ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนที่กำลังมองหางานเสริม หรือคนที่กำลังตกงาน


ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

4 สิ่งสำคัญในการรับจ้างเขียนบทความออนไลน์

สำหรับงานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์นั้น วิธีเขียนงานบทความให้ขายได้นั้น บทความต้องประกอบด้วย 4 ส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. หัวเรื่อง หรือหัวข้อ เป็นส่วนแรกหรือส่วนบทสุดของบทความ ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นการบอกกล่าวว่าในบทความที่ผู้อ่านจะได้อ่านนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับอะไร ต้องเขียนให้กระชับ น่าสนใจ และให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของบทความ เพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านอยากอ่านบทความต่อไป
  2. คำนำ เป็นส่วนที่ใช้ในการเกริ่น หรือบอกให้ผู้อ่านทราบว่าจะได้อะไรจากการอ่านบทความนี้ เป็นย่อหน้าแรกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา อาจจะกล่าวอารัมภบทถึงเรื่องทั่วไปก่อนนำเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการเสนอ ต้องเขียนให้น่าสนใจ และชวนติดตาม เพื่อให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อในส่วนของเนื้อหา
  3. เนื้อหา อาจจะแบ่งเป็นสองส่วน หรือ ไม่แบ่งก็ได้ ต้องขยายความสิ่งที่ต้องการนำเสนอต่อจากคำนำ จากนั้นต้องเจาะลึกข้อมูลของสิ่งที่ต้องการนำเสนอ โดยอาจจะเสนอด้วยการเปรียบเทียบ หรือยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น
  4. บทสรุป เป็นส่วนสุดท้ายของบทความ ในส่วนนี้ผู้เขียนต้องสรุปสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดว่าคืออะไร อาจจะมีการใส่ความคิดเห็นของผู้เขียน หรืออาจจะมีข้อเสนอแนะให้ผู้อ่านได้คิดตาม

 

วิธีการเลือกรับงานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์ในช่วงเริ่มต้น

งานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์นั้น ในการรับงานนั้นผู้เขียนควรเริ่มต้นจากงานที่ตนเองสนใจก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการเขียนงานในระยะแรกนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ถ้าเริ่มต้นเขียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ หรือถนัดจะทำให้ไม่รู้สึกว่างานเขียนเป็นเรื่องยาก และจะเขียนได้ดีมากกว่าเขียนสิ่งที่ไม่ชอบ หรือไม่ถนัด เช่น ถ้ามีความถนัดในเรื่องเครื่องสำอาง ก็เลือกการเขียนรีวิวเครื่องสำอาง เป็นต้น และเมื่อเขียนงานไปนาน ๆ มีประสบการณ์มากขึ้นค่อยลองเขียนงานเรื่องอื่น ๆ

งานรับจ้างเขียนบทความออนไลน์สำหรับหลาย ๆ คนที่มองว่ายาก เพราะยังไม่ได้ลองเริ่มต้นเขียน ถ้าได้ลองเขียนแล้วได้รายได้จากการเขียน และมีประสบการณ์ในการเขียนมากขึ้น งานที่คิดว่ายากก็จะเป็นงานที่สนุก เพราะทำให้ได้รับความรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา และยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


Spread the love