Spread the love

1 min read

ความหวังใหม่ของประเทศไทย กับกัญชงที่ใครหลายคนยังไม่รู้เคยได้รู้จัก

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

กัญชง พืชล้มลุกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกัญชา และกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองของไทย เพราะเมื่อไม่นานมานี้พืชดังกล่าวได้ถูกถอดรายชื่อออกจากบัญชียาเสพติดของประเทศไทย เรียกเสียงเฮกันให้ลั่นจากหลายคนที่เฝ้ารอคอยให้วันนี้มาถึง แต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่พืชชนิดนี้มีความใกล้เคียงกับกัญชามาก ในขณะที่กัญชายังไม่ได้ถูกถอนออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติด การมีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพืชชนิดนี้แตกต่างจากกัญชาอย่างไรเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพลาดพลั้งปลูกผิดชนิด จะใช้ความไม่รู้มาอ้างก็คงไม่สามารถรอดพ้นจากความผิดไปได้

ต้นกำเนิดและสายพันธุ์ของกัญชง

พืชชนิดนี้มีต้นกำเนิดเดียวกันกับต้นกำเนิดของกัญชา โดยมาจากการผสมข้ามกันไปมาของพืช 2 สายพันธุ์คือ SATIVA และ INDICA พบกระจายตัวอยู่ทั่วโลก โดย SATIVA เป็นสายพันธุ์ที่มีใบเรียว สีใบอ่อน และออกดอกน้อย ส่วน INDICA เป็นสายพันธุ์ที่ใบอวบ สีใบเข้ม ต้นเป็นพุ่มและออกดอกเยอะ จนปัจจุบันมีลูกผสมของ 2 สายพันธุ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนับพันสายพันธุ์ ในขณะที่นักพฤษศาสตร์บางส่วนถือว่า SATIVA และ INDICA คือสายพันธุ์เดียวกัน ทั้งนี้สายพันธุ์ที่พบโดดเด่นในเมืองไทยคือ SATIVA หรือที่ได้ยินชื่อเรียกภาษาไทยว่าสายพันธุ์หางกระรอก

สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในพืชตระกูลนี้มีอะไรบ้าง?

1.Cannabinol หรือ CBD สามารถช่วยลดปวด ทำให้จิตใจสงบและหลับสบาย ไม่มีผลในเรื่องการหลอนประสาท สามารถสกัดนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ดี

2.Tetrahydrocannabinal หรือ THC เป็นสารที่ทำให้เคลิบเคลิ้มและอารมณ์ดี หากได้รับต่อเนื่องในปริมาณสูงและยาวนาน จะทำให้ติดและมีผลหลอนประสาทได้

3.สารอื่น ๆ อีกที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและมีฤทธิ์ลดปวด ซึ่งมีมากกว่าพันชนิด

ตอบคำถามยอดฮิต กัญชงแตกต่างจากกัญชาอย่างไร?

1.ความแตกต่างทางกายภาพ ลำต้นเรียวยาวกว่า มีจำนวนดอกน้อยกว่า และขนาดดอกเล็กกว่าเมื่อเทียบกับกัญชา

2.ความแตกต่างทางเคมี มีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เรียกว่า THC และ CBD ต่ำกว่ากัญชา โดยหลัก ๆ เน้นที่ปริมาณ THC ซึ่งหากมี THC เท่ากับหรือสูงกว่า 0.3% จะถูกเรียกว่ากัญชาทันที ทั้งนี้ความเข้มข้นของ THC ในลูกผสมของ SATIVA และ INDICA จะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ย่อย ถือเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญและชัดเจนที่สุดในแยกพืชทั้งสองชนิดนี้ออกจากกัน

3.ความแตกต่างกันเรื่องการปลูกและดูแล เน้นปลูกในระบบเปิดเพื่อให้ได้ลำต้นสูงใหญ่ ปลูกได้ทั้งต้นตัวเมียและตัวผู้ ในขณะที่กัญชาเน้นปลูกในระบบปิดเพื่อให้ได้ช่อดอกที่มีคุณภาพ และจำเป็นต้นปลูกเฉพาะต้นตัวเมียเท่านั้น ซึ่งหากปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่ได้ผลิตผลตามความต้องการที่คาดหวังไว้ เช่น หากนำกัญชามาปลูกในระบบเปิด ปริมาณและคุณภาพของช่อดอกที่จะนำมาสกัดน้ำมันก็จะด้อยลง

4.ความแตกต่างเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าที่ปลูกเพื่อเน้นเส้นใยจากลำต้นและเมล็ด ที่ใช้เป็น Superfood ต่างจากกัญชาที่เน้นการสกัดน้ำมันจากช่อดอกเป็นหลัก

จะเห็นได้ว่าภายใต้ความเหมือนยังมีความแตกต่างที่ทำให้เราสามารถแยกพืชทั้ง 2 กลุ่มนี้ออกจากกันได้ ซึ่งการทำความเข้าใจในความแตกต่างให้ได้อย่างถ่องแท้ ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและให้ประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจพืชเศรษฐกิจตัวนี้ได้เป็นอย่างมาก

ประโยชน์ จุดเด่น และข้อดีของกัญชง

เป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรสูง มีอุตสาหกรรมต่อยอดรองรับผลผลิตที่ได้มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เสื้อผ้า รองเท้า รถยนต์ สิ่งก่อสร้าง เช่น อิฐคอนกรีต ยารักษาโรค เวชสำอาง อาหารเสริม อาหารคนและอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยศึกษาการนำเส้นใยไปผลิตขึ้นรูปพลาสติกที่มีจุดเด่นเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังงานวิจัยการใช้ประโยชน์ในแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย

การพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชง

แต่ละประเทศก็จะมีสายพันธุ์ที่ดีและเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ในไทยเราก็เช่นกัน ซึ่งสายพันธุ์ที่ให้เส้นใยที่ดีจะพบได้มากในแถบภาคเหนือของไทย และเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูก แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลผลิตที่ดีขึ้นก็ยังมีอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก

ข่าวดีเรื่องการปลดล็อคถอดถอนกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด

เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงใหม่ เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงเดิมให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถปลูกกัญชงได้ นับระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ โดยให้ครัวเรือนหนึ่งปลูกได้ไม่เกิน 1 ไร่ แต่ต้องมีใบอนุญาติและปลูกเฉพาะสายพันธุ์ที่รัฐกำหนดเท่านั้น แตกต่างกับกัญชาที่ปลดล็อคให้นำมาใช้ในทางการแพทย์ได้แต่ยังไม่อนุญาตให้นำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้

สรุป

การที่กัญชงพืชยอดคุณประโยชน์ได้ถูกปลดล็อคถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดของประเทศไทย ถือข่าวดีของคนไทยทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่สร้างงานและรายได้ให้กับทุกภาคส่วน แต่อย่างไรก็ตามผู้ปลูกก็ต้องมีใบอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่วางไว้ทุกประการ รวมถึงท่องไว้เสมอว่ายังไม่ถึงคิวของกัญชาและไม่ควรเผลอไปปลูกกัญชาเข้าโดยไม่รู้ตัว

ภาพโดย: https://pixabay.com/


Spread the love