Spread the love

1 min read

มังกรล่องอาคเนย์: เมื่อ AEC อ้าแขนต้อนรับจีน สร้างโอกาสจากการรับแปลภาษาจีน

ในปัจจุบันนอกจากเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนเองจะเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แล้ว พญามังกรอย่างจีนในฐานะพี่เบิ้มของเอเชีย ได้ขยับขยายการลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่เรียกโดยย่อว่า AEC เนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของหลายประเทศที่ดึงดูดการลงทุน และฐานทรัพยากรซึ่งประเทศในกลุ่มนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เป็นโอกาสใหม่ที่น่าสนใจของยักษ์ใหญ่อย่างจีน และคนที่ได้รับอานิสงค์นี้ไปเต็ม ๆ ย่อมเป็นคนที่รับแปลภาษาจีนนั่นเอง

ผู้รับแปลภาษาจีนเป็นที่ต้องการของตลาด ขยายโอกาสในการได้งานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เมื่อมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยจีนกระโดดลงมาร่วมแจมในหลายโครงการ รวมทั้งการขยายกิจการอย่างกว้างขวางของธุรกิจจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ส่งผลให้มีความต้องการผู้ที่สามารถแปลภาษาจีนได้มากขึ้น ทั้งการติดต่อราชการ การติดต่อทางธุรกิจ แม้กระทั่งการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือข้อเขียนในลักษณะต่าง ๆ ทั้งแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน หรือแม้กระทั่งจากภาษาอื่นเป็นภาษาจีนโดยตรง ความต้องการของตลาดเหล่านี้เป็นโอกาสของผู้รู้ภาษาจีนเป็นอย่างมาก ทั้งงานประจำและฟรีแลนซ์ อีกทั้งหลายคนอาจหาช่องทางเพิ่มเติมโดยการรับแปลภาษาจีนผ่านช่องทางออนไลน์ ก็มีผู้สนใจใช้บริการไม่น้อยเช่นกัน

ข้อควรคำนึงถึงของผู้รับแปลภาษาจีนผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

จริงอยู่ว่าในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยเริ่มให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น เห็นได้จากโรงเรียนหลายโรงเรียนมีหลักสูตรภาษาจีนเปิดทำการเรียนการสอนกันมากขึ้น มีประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามการแปลเอกสารนั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนที่แตกฉานมากกว่านั้น มาลองดูกันว่าผู้รับแปลภาษาจีนที่ดีนั้นควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

  1. ผู้รับแปลภาษาจีนต้องเข้าใจเนื้อความและวัตถุประสงค์ที่เอกสารต้นฉบับต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน และแปลโดยรักษาเนื้อความและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างครบถ้วน
  2. การแปลภาษาจีนที่ดีต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษา ไม่ว่าจะแปลจากไทยเป็นจีนหรือจากจีนเป็นไทยก็ตาม เนื่องจากแต่ละภาษาย่อมมีความแตกต่างกัน ควรใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม และรักษารูปแบบ ตลอดจนน้ำเสียงของผู้เขียนเอกสารต้นฉบับให้รัดกุมทีสุดเท่าที่จำทำได้ ซึ่งข้อนี้เองที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้รับแปลภาษาจีนที่มีความเชี่ยวชาญกับผู้แปลทั่วไป เพราะต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลค่อนข้างมาก
  3. ผู้แปลที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตรงเวลา และสามารถอธิบายหากเจ้าของงานมีข้อสงสัยได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและการันตีคุณภาพของผลงานได้ดีขึ้น

โอกาสจากการขยายตัวของจีนเข้ามาในภูมิภาค AEC ส่งผลให้ความต้องการ ใช้บริการรับแปลภาษาจีนเพิ่มสูงขึ้น แหล่งงานออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ที่รวบรวมงานแปลภาษาจีน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่นักแปลควรจะเข้าร่วม เป็นแหล่งที่ผู้จ้างงานจะเสนองานเข้ามาเลือกใช้บริการอย่างมากมาย เพิ่มทั้งโอกาสและเพิ่มทั้งรายได้ในยุคที่มังกรอย่างจีนแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการลงทุนไปในทุกหนแห่งได้เป็นอย่างดี


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!