Spread the love

1 min read

เขียนหนังสือไม่เก่ง อยากมีรายได้ ก็สามารถ รับเขียนบทความได้

หลายคนมองภาพการเขียนบทความว่าเป็นเรื่องที่ยาก คนมีฝีมือเท่นั้นถึงจะเขียนได้ จึงไม่กล้าที่จะตัดสินใจรับเขียนบทความ และสร้างรายได้ให้ตัวเอง ซึ่งนั้นเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างผิดเนื่องจากการเขียนบทความนั้นใคร ๆ ก็สามารถเริ่มต้นและฝึกฝนกันได้ และการรับเขียนบทความสามารถที่จะสร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับคุณได้พอสมควร เพียงแค่เปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ โอกาสที่จะก้าวหน้าในสายงานนี้ก็จะมีสูงมาก

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

เรียนรู้วิธีการเขียนบทความ นำไปสู่อาชีพอิสระ

ก่อนเริ่มต้นรับเขียนบทความ สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจคือรูปแบบการเขียน เพราะบทความที่เขียนให้กับเว็บไซต์จะต่างจากบทความที่เราเคยอ่านผ่านหน้าหนังสือ ในเว็บไซต์นั้นจะมีทั้งแบบเขียนเพื่อดันเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก หรือที่เรียกกันว่าบทความแบบ SEO บทความประเภทรีวิว หรืออาจจะเป็นบทความประเภทให้ความรู้ต่าง ๆ โดยรูปแบบของการเขียนนั้น ข้อมูลที่นำมาใช้จะเป็นข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ต้องไม่คัดลอกมา ซึ่งการศึกษาเพื่อเริ่มต้นเขียนบทคามนั้นสามารถทำได้ง่ายด้วยการเรียนรู้จากการอ่านบทความของคนอื่น ศึกษารูแบบการเขียนให้เข้าใจ และมีการฝึกฝนอยู่เสมอ จึงจะสามารถเริ่มต้นการรับเขียนบทความ ได้


การเริ่มต้นหัดเขียนบทความ

การเริมต้นรับเขียนบทความ จุดประสงค์หลักของการเขียนนั้นไม่ใช่การเขียนขึ้นมาแบบลอย ๆ เขียนแบบไม่มีจุดหมาย และเขียนแล้วผู้อ่านเข้าใจยาก นักเขียนที่ดีจะต้องเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อสาร เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยการเริ่มต้นเขียนที่ง่ายที่สุดคือการคิดหัวข้อเอาไว้ก่อนแล้ววางโครงเรื่อง จากนั้นเมื่อได้แล้วก็จะสามารถเขียนได้ง่ายขึ้น ข้อมูลที่เขียนก็จะไม่คลาดเคลื่อน การเขียนก็จะไม่ออกนอกเรื่อง โดยชื่อเรื่องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากชื่อเรื่องเป็นชื่อที่น่าสนใจก็จะเป็นการดึงดูดให้ผู้อ่านเข้ามาอ่านข้อมูลในบทความนั้น ๆ

สรุป

เมื่อเริ่มเขียนบทความได้แล้ว ขั้นตอนการรับเขียนบทความ ก็จะง่ายขึ้น ซึ่งทุกวันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการรับเขียนบทความ ค่อนข้างมาก คุณสามารถสมัครเป็นหนึ่งในนักเขียนของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อขอรับงานได้ทันที โดยแต่ละเว็บก็จะของานตัวอย่างเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของคุณ เมื่อผ่านแล้วก็จะมีงานเข้ามาเรื่อย ๆ และเมื่อเขียนเก่งขึ้น โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเป็นนักเขียนอาชีพ บล็อกเกอร์หรือเขียนหนังสือประเภทต่าง ๆ ก็จะตามมา สร้างรายได้ทีดีและเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต


Spread the love