Spread the love

1 min read

ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง? ค่า Triglyceride / HDL ต้องไม่เกิน 2

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

โรคหลอดเลือดสมอง

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตในผู้ใหญ่ทั่วโลก หนึ่งในวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการตรวจวัดและควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยเฉพาะอัตราส่วนระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-C)

ทฤษฎีอัตราส่วน Triglyceride ต่อ HDL-C (TG/HDL-C ratio)

ทฤษฎี Triglyceride to HDL-C ratio (TG/HDL-C ratio) นี้ได้รับการศึกษาและพัฒนาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยการวิจัยครั้งแรกที่มีการรายงานการใช้อัตราส่วนนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพเกิดขึ้นในปี 1990s และ 2000s มีการยอมรับในวงการแพทย์ งานวิจัยจากสถาบันต่างๆ เช่น Cooper Institute และ Prevmedhealt​  ว่าเรื่องมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ต่ำในการเกิดโรคหัวใจ การวิจัยนี้ได้ถูกยอมรับและนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยในหลายสถานพยาบาล

ทฤษฎีอัตราส่วน Triglyceride ต่อ HDL-C (TG/HDL-C ratio) มีความแม่นยำสูงและได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิกและโรคหัวใจ การใช้อัตราส่วนนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในทางคลินิก


ทฤษฎีอัตราส่วน Triglyceride ต่อ HDL-C ไม่ได้บอกได้แค่ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

อัตราส่วนระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (TG) และคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-C) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะดื้อต่ออินซูลิน การศึกษาหลายชิ้นได้ยืนยันความสำคัญของอัตราส่วนนี้ในการทำนายความเสี่ยงของโรคเหล่านี้

อัตราส่วน TG/HDL-C สามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้ถึง 4 โรคหลัก

1. โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง:

 • ข้อมูล: ค่า TG/HDL-C ที่สูง มากกว่า 3.5 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง.
 • ที่มา: การศึกษาหนึ่งในประเทศจีนที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คนพบว่า ผู้ที่มีค่า TG/HDL-C สูงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าผู้ที่มีค่า TG/HDL-C ต่ำ

2. ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance, IR):

 • ข้อมูล: ค่า TG/HDL-C ที่สูงมา​​กกว่า 2.0 เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน
 • ที่มา: การศึกษาที่ดำเนินการในกลุ่มชาวไต้หวันพบว่า ค่า TG/HDL-C มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับค่าดัชนี HOMA-IR ซึ่งใช้ในการวัดภาวะดื้อต่ออินซูลิน

3. โรคเบาหวานชนิดที่ 2:

 • ข้อมูล: ค่า TG/HDL-C ที่สูงมากกว่า 2.5 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2.
 • ที่มา: การศึกษาใน​กลุ่มพบว่าค่า TG/HDL-C สูงเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่

4. โรคเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome):

 • ข้อมูล: อัตราส่วน TG/HDL-C ที่สูงมากกว่า 3 .0 สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเมตาบอลิก ซึ่งเป็นกลุ่มของความผิดปกติที่รวมถึงภาวะอ้วนลงพุง ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง ระดับ HDL-C ต่ำ ความดันโลหิตสูง และระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วน Triglyceride ต่อ HDL-C

  • ค่า TG/HDL-C ต่ำกว่า 1.0 ถือว่าปกติ.
  • ค่า TG/HDL-C ระหว่าง 1.0 ถึง 3.0 มีความเสี่ยงปานกลาง.
  • ค่า TG/HDL-C มากกว่า 3.0 มีความเสี่ยงสูง.

การตรวจและติดตามค่าอัตราส่วน TG/HDL-C เป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการรักษาทางการแพทย์สามารถช่วยลดค่า TG/HDL-C และความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิกได้


ดังนั้น การที่ค่า TG/HDL-C ไม่เกิน 2 นั้นถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งและสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่กล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ประวัติครอบครัว การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตประจำวัน การยึดถือทฤษฎี TG/HDL-C เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มีข้อมูลสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายแหล่ง แต่ควรใช้ร่วมกับการประเมินและข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมที่สุด


ความหมายและการใช้งาน TG/HDL-C ratio กับ TG/HDL

 1. TG/HDL-C ratio:
  • ใช้กันแพร่หลายในเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยทางการแพทย์ โดย “C” หมายถึง “Cholesterol” ซึ่งเน้นย้ำว่าค่า HDL เป็นคอเลสเตอรอลชนิดดี
  • อัตราส่วนนี้มีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดและถูกใช้งานในการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอย่างแพร่หลาย
 2. TG/HDL:
  • มักใช้ในการสื่อสารทั่วไปหรือในบริบทที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
  • หมายถึงอัตราส่วนเดียวกันกับ TG/HDL-C และมีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน

ไม่ว่าจะใช้คำว่า TG/HDL-C หรือ TG/HDL ทั้งสองมีความหมายและการใช้งานเหมือนกันในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานชนิดที่ 2.


แหล่งอ้างอิง

PubMed Central (PMC) อัตราส่วน Triglyceride ต่อ HDL-C (TG/HDL-C):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10001260/
โรคเมตาบอลิก :
https://www.nhlbi.nih.gov/health/metabolic-syndrome


Spread the love