Spread the love

1 min read

ระวัง! คนมีพิษอยู่รอบตัว จัดการอย่างไรไม่ให้โดนกัด

หากอ่านที่หัวข้อคงสงสัยว่าคนมีพิษมีด้วย? แต่หากนึกถึงคนที่ทำให้เราเจ็บปวดทางจิตใจตลอดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้รู้สึกอึดอัด เครียด หรือหมดพลังหลังจากเจอ พวกเขาอาจเป็น “คนมีพิษ” หรือ “Toxic People” ที่แผ่พลังด้านลบ ส่งผลต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของคุณ

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

ระวัง! คนมีพิษอยู่รอบตัว

กระบี่ไร้นาม ขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับ “คนมีพิษ” ลักษณะของกัลยาณมิตร วิธีรับมือหากต้องทำงานร่วมกับพวกเขา และวิธีป้องกันตัวเองเมื่อเผชิญหน้า

คนมีพิษ หรือ Toxic People เปรียบเสมือน “ยาพิษ” ที่ค่อยๆ กัดกินความสุข พลังใจ และความสัมพันธ์ของเรา เปรียบเสมือนเงาที่บดบังแสงสว่าง ทำให้ชีวิตมืดมน

เหตุผลที่เรียกว่า “คนมีพิษ” มีดังนี้

1. พฤติกรรม: คนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เช่น นินทาว่าร้าย ควบคุม  สร้างดราม่า โกหก เอาแต่ใจ โทษคนอื่น

2. ผลกระทบ: พฤติกรรมของพวกเขาสร้างความรู้สึกด้านลบ เช่น อึดอัด เครียด กังวล หมดพลัง ส่งผลต่อสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน

3. การเปรียบเทียบ: เปรียบเสมือน “ยาพิษ” ที่ค่อยๆ กัดกิน ทำลายสิ่งดีๆ ในชีวิต เปรียบเสมือน “เงา” ที่บดบังแสงสว่าง

4. ความรุนแรง: ผลกระทบจากคนมีพิษอาจรุนแรง ไม่ต่างจากการถูก “วางยาพิษ”

5. การหลีกเลี่ยง: เช่นเดียวกับ “ยาพิษ” เราควรหลีกเลี่ยง หรือป้องกันตัวเอง

6. การเยียวยา: เช่นเดียวกับการถูก “วางยาพิษ” เราจำเป็นต้อง “ล้างพิษ” ฟื้นฟูตัวเอง

สรุป: การเรียกว่า “คนมีพิษ” เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สื่อถึงผลกระทบ และวิธีการป้องกัน หลายคนบอกว่าเราต้องเข้าใจเค้า เราต้องพูดดีๆ หรือพูดกันด้วยเหตุด้วยผล คุณจะนึกออกทันที่ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะทำเช่นนั้นกับ “ยาพิษ” เราจะทำให้ “ยาพิษ” เจอจางลง? หรือเอาไปผสมน้ำเพิ่มยังไงก็เป็น “ยาพิษ”

ข้อควรระวัง : การเหมารวมมองคนเป็น “ยาพิษ” ทั้งหมด อาจจะมองข้ามความเป็นมนุษย์และปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้คนมีพฤติกรรมเช่นนั้น

ลักษณะของ”คนมีพิษ” หรือ “Toxic People”

คนมีพิษมีหลายประเภท แต่ละคนมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อผู้อื่นแตกต่างกันไป สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคนๆ นั้นอาจเป็น “คนมีพิษ” มีดังนี้

 • ชอบนินทาว่าร้าย: พูดถึงคนอื่นในแง่ลบ ลับหลัง
 • ชอบควบคุม: ต้องการควบคุมทุกอย่าง เอาแต่ใจตัวเอง
 • ชอบเอาชนะ: ต้องการเอาชนะเสมอ ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้
 • ชอบสร้างดราม่า: ชอบทะเลาะ วิวาท ก่อปัญหา
 • ชอบเล่นใหญ่: ชอบเรียกร้องความสนใจ ทำตัวเป็นจุดศูนย์กลาง
 • ชอบโกหก: พูดไม่จริง บิดเบือนความจริง
 • ชอบเอาแต่ใจ: ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็นแก่ตัว
 • ชอบโทษคนอื่น: ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง

กัลยาณมิตร vs คนมีพิษ

กัลยาณมิตร เปรียบเสมือนเพชรล้ำค่า นำพาชีวิตไปในทางที่ดี ตรงกันข้าม คนมีพิษ เปรียบเสมือนยาพิษ ค่อยๆ กัดกินความสุขและพลังของคุณ

กัลยาณมิตรมีลักษณะดังนี้

 • จริงใจ: พูดจาสัตย์จริง ตรงไปตรงมา
 • หวังดี: ปรารถนาดีต่อเรา สนับสนุน ช่วยเหลือ
 • รับฟัง: ตั้งใจฟัง เข้าใจความรู้สึก
 • ให้อภัย: ยอมรับในความผิดพลาด ให้อภัย
 • แบ่งปัน: แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้
 • รักษาคำพูด: ทำตามสัญญาที่ให้ไว้
 • เคารพ: ให้เกียรติ เข้าใจความแตกต่าง
 • อ่อนน้อมถ่อมตน: ไม่โอ้อวด ใจเย็น

รับมือกับคนมีพิษในที่ทำงาน

การทำงานร่วมกับคนมีพิษ ย่อมสร้างความเครียดและอึดอัด

ลองใช้วิธีเหล่านี้รับมือ

 • ตั้งขอบเขต: บอกให้ชัดเจนว่าอะไรที่รับได้ อะไรที่รับไม่ได้
 • ควบคุมอารมณ์: ไม่แสดงอารมณ์โกรธ ตอบโต้ด้วยความใจเย็น
 • เลี่ยงการเผชิญหน้า: หากิจกรรมอื่นทำ เบี่ยงเบนความสนใจ
 • พูดคุยกับหัวหน้างาน: แจ้งปัญหา เพื่อหาทางแก้ไข
 • หางานใหม่: หากสถานการณ์แย่ลง ทางออกที่ดีคือหางานใหม่

คนมีพิษ หรือ Toxic People

ป้องกันตัวเองจากคนมีพิษ

มีวิธีป้องกันตัวเองจากคนมีพิษดังนี้

 • รู้เท่าทัน: เรียนรู้ลักษณะของคนมีพิษ
 • สร้างเกราะป้องกัน: ตั้งสติ คิดบวก มองโลกในแง่ดี
 • อยู่ห่าง: หลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมพันธ์
 • รักษาสุขภาพ: ดูแลตัวเอง กินอาหาร พักผ่อน ออกกำลังกาย
 • พูดคุยกับคนที่ไว้ใจ: ระบายความรู้สึก ปรึกษาหาทางออก

คนมีพิษอยู่รอบตัวเรา สิ่งสำคัญคือต้องรู้เท่าทัน เรียนรู้วิธีรับมือ และป้องกันตัวเอง

กระบี่ไร้นาม หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการกับคนมีพิษ โดยไม่ต้องเสียพลังใจ


Spread the love