Spread the love

1 min read

คนไทยไม่อ่านหนังสือ จริงหรือมั่ว?

เคยได้ยินคำพูดที่ว่า “คนไทยไม่อ่านหนังสือ” กันจนชินหู หลายคนอาจเชื่อและส่ายหัวด้วยความเสียดาย แต่…มันจริงหรือ? คนไทยไม่อ่านหนังสือจริงหรือ? หรือว่าเป็นแค่ภาพลวงตาที่ถูกพูดต่อๆ กันมา?

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

คนไทยไม่อ่านหนังสือ

คนไทยอ่านน้อยจริงหรือ?

จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 8 เล่มต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ที่อ่านเฉลี่ย 40 เล่มต่อปี หรือเกาหลีใต้ ที่อ่านเฉลี่ย 11 เล่มต่อปี แต่ต้องตีความหมายให้ชัดเจนคือ ผลวิจัยที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยหมายถึง หนังสือเป็นเล่มๆ แต่ไม่ได้หมายถึงอ่านตัวหนังสือน้อย หรือไม่ได้หมายรวมถึงการอ่านทั้งหมดของคนไทย

ผลสำรวจเหล่านี้หมายถึง

 • คนไทยอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ น้อย

ผลสำรวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยปี 2564

 • คนไทยใช้เวลากับการอ่านหนังสือออนไลน์เฉลี่ย 73 นาทีต่อวัน
 • อยู่อันดับ 5 จาก 7 ประเทศ

ประเทศที่คนอ่านบทความ online มากที่สุด

 1. สิงคโปร์ (108 นาทีต่อวัน)
 2. ฟิลิปปินส์ (92 นาทีต่อวัน)
 3. อินโดนีเซีย (85 นาทีต่อวัน)
 4. เวียดนาม (82 นาทีต่อวัน)
 5. ไทย (73 นาทีต่อวัน)
 6. มาเลเซีย (67 นาทีต่อวัน)
 7. พม่า (59 นาทีต่อวัน)

คนไทยอ่านหนังสือออนไลน์มากขึ้น

หนังสือออนไลน์มากขึ้น

ตัวอย่างผลวิจัย

 • ผลสำรวจของทีดีทีเอ็ม อินไซท์

 • ปี 2564 พบว่าคนไทยใช้เวลากับการอ่านหนังสือออนไลน์เฉลี่ย 73 นาทีต่อวัน

 • ปี 2558 พบว่าคนไทยใช้เวลากับการอ่านหนังสือออนไลน์เฉลี่ย 59 นาทีต่อวัน

 • ผลสำรวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 • ปี 2564 พบว่าคนไทยซื้อหนังสือออนไลน์อ่านเฉลี่ย 5 เล่มต่อปี

 • ปี 2558 พบว่าคนไทยซื้อหนังสือออนไลน์อ่านเฉลี่ย 3 เล่มต่อปี

 • ผลสำรวจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

 • ปี 2564 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 80 นาทีต่อวัน

 • ปี 2561 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 77 นาทีต่อวัน

ผลวิจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่า

 • คนไทยอ่านหนังสือออนไลน์มากขึ้น
 • ใช้เวลากับการอ่านหนังสือออนไลน์มากขึ้น

สรุปคนไทยไม่อ่านหนังสือ จริงหรือมั่ว?

 • คนไทยอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ น้อย
 • คนไทยอ่านหนังสือออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบการอ่านจะเป็นเล่มๆ หรือออนไลน์ก็ตาม ขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละบุคคล


Spread the love