9 02, 2024

ระวัง! คนมีพิษอยู่รอบตัว จัดการอย่างไรไม่ให้โดนกัด

By |2024-02-09T06:25:41+00:00February 9th, 2024|บทความจิตวิทยา|

ระวัง! คนมีพิษอยู่รอบตัว จัดการอย่างไรไม่ให้โดนกัด หากอ่านที่หัวข้อคงสงสัยว่าคนมีพิษมีด้วย? แต่หากนึกถึงคนที่ทำให้เราเจ็บปวดทางจิตใจตลอดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้รู้สึกอึดอัด เครียด หรือหมดพลังหลังจากเจอ พวกเขาอาจเป็น "คนมีพิษ" [...]

8 02, 2024

ชีวิตการทำงานจบสิ้นแล้วเมื่อเจอกับเจ้านายเป็น Toxic People, Gaslighting และ Narcissist

By |2024-02-23T17:39:47+00:00February 8th, 2024|บทความบริหารธุรกิจ, บทความสุขภาพ|

ชีวิตการทำงานจบสิ้นแล้วเมื่อเจอกับเจ้านายเป็น Toxic People, Gaslighting และ Narcissist หัวใจของคุณอาจรู้สึกบอบช้ำ ความมั่นใจของคุณอาจถูกบั่นทอน ความฝันของคุณอาจดูเลือนราง แต่จงอย่าท้อแท้ [...]

Go to Top