8 12, 2023

การท่องเที่ยวในยุค “New Normal” วิถีการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่

By |2024-01-03T10:00:40+00:00December 8th, 2023|บทความบริหารธุรกิจ, เขียนบทความ|

การท่องเที่ยวในยุค "New Normal" วิถีการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของโลก สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2 [...]

19 07, 2023

New Normal การท่องเที่ยวไทย วิถีที่เปลี่ยนไป หากปรับตัวได้ไวธุรกิจก็อยู่รอด

By |2024-01-30T08:43:07+00:00July 19th, 2023|เขียนบทความ|

New Normal การท่องเที่ยวไทย วิถีที่เปลี่ยนไป หากปรับตัวได้ไวธุรกิจก็อยู่รอด การท่องเที่ยวในยุค New Normal ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราเคยพบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โรคระบาด [...]

17 07, 2023

covid 19 ลิขิต new normal กับวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความลงตัวที่ถูกเวลา

By |2024-03-08T02:48:36+00:00July 17th, 2023|เขียนบทความ|

สรุปและนำเสนอ COVID-19 ส่งผลต่อรูปแบบชีวิตใหม่ และกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คำนำ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบชีวิตของเราอย่างหนัก ทุกส่วนของสังคมถูกกระทบ และวิถีท่องเที่ยวก็ไม่ได้หลงเหลือไว้ ในบทความนี้เราจะมาสำรวจถึงวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [...]

7 04, 2021

สงกรานต์แบบ New Normal ร่วมประเพณีอย่างปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

By |2023-07-06T01:40:53+00:00April 7th, 2021|เขียนบทความ|

สงกรานต์แบบ New Normal ร่วมประเพณีอย่างปลอดภัย ห่างไกล Covid-19   สงกรานต์แบบ New Normal [...]

11 08, 2020

New Normal การท่องเที่ยวไทย วิถีที่เปลี่ยนไป หากปรับตัวได้ไวธุรกิจก็อยู่รอด

By |2023-08-24T02:14:26+00:00August 11th, 2020|เขียนบทความ|

New Normal การท่องเที่ยวไทย วิถีที่เปลี่ยนไป หากปรับตัวได้ไวธุรกิจก็อยู่รอด สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (Covid-19) ที่ระดับความรุนแรงในแต่ละประเทศขึ้น ๆ [...]

7 08, 2020

Covid-19 ลิขิต New Normal กับวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความลงตัวที่ถูกเวลา

By |2023-07-06T06:17:02+00:00August 7th, 2020|เขียนบทความ|

Covid-19 ลิขิต New Normal กับวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความลงตัวที่ถูกเวลา สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทยกำลังคลี่คลายและก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้น สวนทางกลับหลาย [...]

10 07, 2020

ไลฟ์สไตล์ในสถานศึกษาหลังโบกมือลา Covid-19 วิถีใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว

By |2023-07-06T06:36:57+00:00July 10th, 2020|เขียนบทความ|

ไลฟ์สไตล์ในสถานศึกษาหลังโบกมือลา Covid-19 วิถีใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว เปิดเทอมแรกหลังวิกฤต Covid-19 ภาพแปลกตาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพียงไม่กี่เดือนที่ปิดเทอมไป เพื่อกักตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ [...]

Go to Top