6 07, 2024

เช็คด่วน! 20 ข้อในทางจิตวิทยาคุณอาจค้นพบความจริงในตัวคุณ

By |2024-07-08T07:03:05+00:00July 6th, 2024|บทความจิตวิทยา, เขียนบทความ|

เช็คด่วน! 20 ข้อในทางจิตวิทยาคุณอาจค้นพบความจริงในตัวคุณ กรุณาตอบคำถามแต่ละข้อตามความเป็นจริง โดยไม่เข้าข้างตนเองแล้วเรามาดูผลกันว่า คุณมีความสามารถอะไร คุณมีความพิเศษอย่างไร คุณมีการตัดสินใจที่รวดเร็วแค่ไหน คุณมีเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 20 [...]

5 07, 2024

ความท้าทายในการอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักที่มี Bipolar Mania และ NPD

By |2024-07-08T06:54:07+00:00July 5th, 2024|บทความจิตวิทยา, เขียนบทความ|

ความท้าทายในการอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักที่มี Bipolar Mania และ NPD สรุปย่อ (Executive Summary): การมี Bipolar [...]

Go to Top