การลงทุนแบบ DCA แนวทางการลงทุนสู่เงินล้าน ด้วยเงินหลักร้อย

By |2023-07-06T06:20:17+00:00August 4th, 2020|เขียนบทความ|

การลงทุนแบบ DCA แนวทางการลงทุนสู่เงินล้าน ด้วยเงินหลักร้อย ปี 2563 นับเป็นอีกช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยธนาคารต่ำที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกมา ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่เคยเป็นที่พึ่งพิงหลักในอดีต ปัจจุบันอยู่ที่ 0.25% [...]