19 10, 2021

เงินเดือน 15,000 จะอยู่ให้รอดอย่างไรในกรุงเทพฯ

By |2023-07-05T08:50:57+00:00October 19th, 2021|เขียนบทความ|

เงินเดือน 15,000 จะอยู่ให้รอดอย่างไรในกรุงเทพฯ เงินเดือนหมื่นห้าเป็นจำนวนเงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นสำหรับวุฒิปริญญาตรีในปัจจุบัน ประกอบกับแหล่งงานส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ การใช้เงินเดือนหมื่นห้าให้เพียงพอในกรุงเทพฯ จึงอาจเป็นโจทย์หินสำหรับใครหลาย ๆ คน วันนี้เราจึงพามารู้จักวิธีจัดสรรเงิน [...]

22 09, 2020

เงินเดือน 15,000 แต่อยากลงทุน จัดสรรเงินอย่างไรดี

By |2023-07-06T04:31:36+00:00September 22nd, 2020|เขียนบทความ|

เงินเดือน 15,000 แต่อยากลงทุน จัดสรรเงินอย่างไรดี เงินเดือน 15,000 ใช่ว่าจะลงทุนไม่ได้ คนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนและการเก็บออมเงินเพื่อการลงทุนกันมากขึ้น ในเมื่อมีแหล่งความรู้เรื่องการลงทุนให้เราศึกษาด้วยตนเองอยู่ทุกช่องทาง จึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำความเข้าใจและวางแผนการเงินได้ด้วยตนเอง [...]

Go to Top