20 07, 2023

ไวรัส RSV โรคติดต่ออันตรายที่คุณต้องรู้จัก

By |2024-02-22T02:07:41+00:00July 20th, 2023|เขียนบทความ|

ไวรัส RSV โรคติดต่ออันตรายที่คุณต้องรู้จัก รู้จักกับไวรัส RSV ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) [...]

6 11, 2020

ไวรัส RSV โรคติดต่ออันตรายของเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง

By |2023-07-06T02:35:29+00:00November 6th, 2020|เขียนบทความ|

ไวรัส RSV โรคติดต่ออันตรายของเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง ไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ก่อโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ในระบบทางเดินหายใจ มักเป็นโรคของเด็กเล็ก สามารถแพร่เชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ทำให้เกิดอาการที่คล้ายไข้หวัด [...]

Go to Top