เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดหนัก

By |2023-07-06T09:49:18+00:00February 5th, 2020|เขียนบทความ|

เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดหนัก นับเป็นอีกครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น โดยครั้งนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจได้ตั้งแต่แบบไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ไวรัสดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย [...]