ประโยชน์ของไข่ไก่ กับข้อควรรู้ทำไมถึงไม่จำเป็นต้องกักตุนในช่วง Covid-19

By |2023-07-06T08:30:17+00:00April 6th, 2020|เขียนบทความ|

ประโยชน์ของไข่ไก่ กับข้อควรรู้ทำไมถึงไม่จำเป็นต้องกักตุนในช่วง Covid-19 แทบไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพผู้คนแห่กันแย่งชิงไข่ไก่ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการประกอบอาหารของคนไทยและคนทั่วโลก ความตื่นกลัวที่มีต่อ Covid-19 ทำให้สังคมเริ่มแปรปรวนจนรัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการกักตุนสินค้าเกินความจำเป็น [...]