19 07, 2023

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม

By |2024-01-24T06:19:38+00:00July 19th, 2023|เขียนบทความ|

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม บทความ โรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่เพียงพอ [...]

16 02, 2023

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม ภัยเงียบที่ควรให้ความสนใจ

By |2023-07-05T04:47:21+00:00February 16th, 2023|เขียนบทความ|

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม ภัยเงียบที่ควรให้ความสนใจ หากทุกท่านได้สังเกตอาการเจ็บป่วยของผู้คนในปัจจุบัน จะพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่ตรวจพบโรคจะเป็นโรคที่ทุกท่านคุ้นหูกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งโรคเหล่านี้เองเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ บทความนี้จึงอยากเสนอข้อมูล เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงภัยของกลุ่มโรคเหล่านี้ที่มีโอกาสมาถึงตัวท่าน [...]

Go to Top