เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างรู้เท่าทัน ประหยัดไม่กินไฟใช้ได้นานเกินคุ้ม

By |2024-02-08T02:31:53+00:00May 19th, 2020|เขียนบทความ|

เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างรู้เท่าทัน ประหยัดไม่กินไฟใช้ได้นานเกินคุ้ม ในวันที่อากาศช่วงฤดูร้อนของไทยอบอ้าวจนหลาย ๆ คนแทบอยากจะปลดเปลื้องเสื้อผ้าทิ้งไป เครื่องปรับอากาศกลายเป็นไอเทมช่วยชีวิตที่เรียกคืนความสดชื่นให้กลับมาได้ท่ามกลางแดดที่ยังคงแผดเผาอย่างไม่เกรงใจการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน เพราะหลาย ๆ คนเข้าใจว่าการเปิดแอร์เป็นบ่อเกิดของค่าไฟที่แพงหูฉี่ [...]