โรคกระเพาะไม่ได้เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา?

By |2024-01-16T10:08:26+00:00January 9th, 2024|บทความสุขภาพ|

โรคกระเพาะไม่ได้เป็นจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา โรคกระเพาะไม่ได้เกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลา สาเหตุหลักของโรคกระเพาะคือการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori) ซึ่งพบได้ในกระเพาะอาหารของคนประมาณ 50% ทั่วโลก แบคทีเรียชนิดนี้สามารถผลิตเอนไซม์ที่ทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร [...]