อยากทำบ้านเช่าเพชรเกษม ทำเลนี้เป็นโอกาสหรือความเสี่ยง

By |2023-07-05T09:47:50+00:00July 16th, 2021|เขียนบทความ|

อยากทำบ้านเช่าเพชรเกษม ทำเลนี้เป็นโอกาสหรือความเสี่ยง สำหรับพื้นที่ย่านเพชรเกษม-บางแคนั้นปัจจุบันความหนาแน่นของอาคารสถานที่ รวมไปถึงผู้คนก็ยังคงเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยระบบการคมนาคมขนส่งที่มากขึ้น มีรถไฟฟ้า MRT วิ่งผ่านแล้ว ตรงนี้จึงทำให้หลาย ๆ [...]