26 02, 2024

เทคโนโลยีกับชีวิตประจําวันของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์

By |2024-03-19T03:15:19+00:00February 26th, 2024|บทความพัฒนาตนเอง, เขียนบทความ|

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวัน ลองนึกภาพว่าคุณตื่นเช้ามา AI ช่วยปลุกคุณด้วยเสียงเพลงโปรด บอกสภาพอากาศ และเตรียมอาหารเช้าตามใจชอบ ระหว่างเดินทางไปทำงาน AI [...]

26 02, 2024

Search Engine SGE คืออะไร? เทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการค้นหา

By |2024-02-26T05:23:49+00:00February 26th, 2024|SGE|

Search Engine SGE คืออะไร? เทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการค้นหา Search Engine SGE คืออะไร? SGE [...]

8 02, 2024

Google vs. Facebook: ยักษ์ใหญ่แห่งโลกออนไลน์ สองขั้วที่ต่างกัน

By |2024-02-08T06:06:06+00:00February 8th, 2024|บทความ SEO, บทความตลาดออนไลน์|

Google vs. Facebook: ยักษ์ใหญ่แห่งโลกออนไลน์ สองขั้วที่ต่างกัน ในยุคดิจิทัล Google และ Facebook เปรียบเสมือนสองขั้วมหาอำนาจในโลกออนไลน์ [...]

12 01, 2024

บทความเชิงเทคโนโลยี (Tech article)

By |2024-02-12T14:21:57+00:00January 12th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

ประเภทของบทความ: แสดง outline บทความเชิงเทคโนโลยี (Tech article) 5 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต ประเภทของบทความ: บทความเชิงเทคโนโลยี [...]

13 07, 2023

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันของ ai หรือปัญญาประดิษฐ์

By |2024-02-16T09:51:54+00:00July 13th, 2023|เขียนบทความ|

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี AI [...]

13 07, 2023

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันบนระบบ ar vr mr เทคโนโลยีเสมือนจริง

By |2024-02-02T06:25:08+00:00July 13th, 2023|เขียนบทความ|

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันบนระบบ AR, VR, MR เทคโนโลยีเสมือนจริงในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี AR ในชีวิตประจำวัน AR ในการเรียนรู้และการศึกษา [...]

4 01, 2023

เทคโนโลยีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคอนาคต

By |2023-07-05T06:16:45+00:00January 4th, 2023|เขียนบทความ|

เทคโนโลยีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคอนาคต เมื่อเราเข้าสู่ยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สิ่งหนึ่งที่แอบแฝงมากับความล้ำสมัยเหล่านี้ด้วยคือ “อาการเจ็บป่วยทางจิต” เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วน ที่นำชีวิตไปสู่การอยู่กับโซเชียลและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต [...]

Go to Top