การลงทุนแนว VI ยังใช้ได้อยู่ไหมในยุคนี้ถึงอนาคต

By |2023-07-06T05:59:34+00:00August 28th, 2020|เขียนบทความ|

การลงทุนแนว VI ยังใช้ได้อยู่ไหมในยุคนี้ถึงอนาคต VI (Value Investor) หรือนักลงทุนเน้นหุ้นคุณค่า เป็นหนึ่งในแนวทางการลงทุนหุ้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายทศวรรษที่ผ่านมา VI เป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวของหุ้นและเงินปันผล [...]