มุมมองอาชีพครู จากอดีตถึงปัจจุบัน คุณค่าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

By |2024-01-22T09:48:36+00:00October 16th, 2020|เขียนบทความ|

มุมมองอาชีพครู จากอดีตถึงปัจจุบัน คุณค่าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา โตขึ้นอยากเป็นอะไร? คำถามสุดคลาสสิกในวัยเยาว์ อาชีพในฝันของอนาคตของชาติที่เด็ก ๆ อยากเป็นมากที่สุด เชื่อได้ว่าเกินกว่า 50 [...]