20 07, 2023

เตรียมเฮ วัคซีนโควิด คนไทยได้ฉีดแน่

By |2024-02-01T08:06:51+00:00July 20th, 2023|เขียนบทความ|

เตรียมเฮ วัคซีนโควิด คนไทยได้ฉีดแน่ เตรียมเฮ วัคซีนโควิด คนไทยได้ฉีดแน่ การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลไทยได้เริ่มต้นแผนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรทั้งหมด [...]

22 02, 2021

เตรียมเฮ! วัคซีนโควิด คนไทยได้ฉีดแน่ เริ่มล็อตแรก 28 ก.พ. 64 นี้

By |2023-07-06T02:02:46+00:00February 22nd, 2021|เขียนบทความ|

เตรียมเฮ! วัคซีนโควิด คนไทยได้ฉีดแน่ เริ่มล็อตแรก 28 ก.พ. 64 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 [...]

Go to Top