12 07, 2023

“ล่องเรือลอยอังคาร” พิธีส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่เรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางจิตใจ

By |2023-10-26T08:20:11+00:00July 12th, 2023|เขียนบทความ|

“ล่องเรือลอยอังคาร” พิธีส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่เรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางจิตใจ เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไป สิ่งสุดท้ายที่หลายท่านได้ทำคือการขอขมา, การขอบคุณ, การบอกรัก และการเอ่ยคำพูดเมื่อครั้งยังไม่ได้บอกออกไปในตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ แต่การบอกลาครั้งสุดท้ายสำหรับหลายคนในปัจจุบันนี้ คือการส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี [...]

23 01, 2023

“ล่องเรือลอยอังคาร” พิธีส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่เรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางจิตใจ

By |2023-11-06T07:50:24+00:00January 23rd, 2023|เขียนบทความ|

“ล่องเรือลอยอังคาร” พิธีส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่เรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางจิตใจ เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไป สิ่งสุดท้ายที่หลายท่านได้ทำคือการขอขมา, การขอบคุณ, การบอกรัก และการเอ่ยคำพูดเมื่อครั้งยังไม่ได้บอกออกไปในตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ แต่การบอกลาครั้งสุดท้ายสำหรับหลายคนในปัจจุบันนี้ คือการส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี [...]

Go to Top