“ช้อปดีมีคืน” มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ที่ผู้เสียภาษีไม่ควรพลาด

By |2023-07-06T02:30:59+00:00November 17th, 2020|เขียนบทความ|

“ช้อปดีมีคืน” มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ที่ผู้เสียภาษีไม่ควรพลาด ปี 2563 เป็นอีกปีที่ไม่ง่ายเลยสำหรับคนทำมาหากิน เนื่องจากพิษเศรษฐกิจจากโควิด 19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ภาครัฐจึงต้องหามาตรการมาช่วยเหลือคนทำงานและผู้ประกอบการไทย [...]