Timberland แบรนด์รองเท้าดังร่วมรักษ์โลก ผลิตรองเท้าจากยางรถยนต์ใช้แล้ว

By |2024-02-21T01:40:50+00:00June 12th, 2020|เขียนบทความ|

Timberland แบรนด์รองเท้าดังร่วมรักษ์โลก ผลิตรองเท้าจากยางรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ถูกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างไม่รู้คุณค่า และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ผู้คนและหลากหลายองค์กรทั่วโลกจึงเริ่มตื่นตัว ต่างออกมารณรงค์และสรรสร้างโปรเจกต์รักษ์โลกออกมามากมาย เพื่อร่วมมือกันกู้วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติในครั้งนี้ [...]