ฟ้าทะลายโจร ความหวังใหม่สมุนไพรไทยสู่ยาต้าน Covid-19

By |2023-07-06T08:28:33+00:00April 8th, 2020|เขียนบทความ|

ฟ้าทะลายโจร ความหวังใหม่สมุนไพรไทยสู่ยาต้าน Covid-19 ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงกระจายไปทั่วทุกหย่อมหญ้าของโลก ไวรัสที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในการแพร่เชื้อสู่ผู้คนที่ใช้ชีวิตประมาท และคร่าชีวิตมนุษย์อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย [...]