20 07, 2023

เมื่อไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

By |2024-01-24T07:42:07+00:00July 20th, 2023|เขียนบทความ|

เมื่อไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยคำนิยามของสังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ หมายถึงกลุ่มคนที่อายุมากขึ้นและเข้าสู่ช่วงวัยที่มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังจากการเกษียณ สังคมผู้สูงอายุมีความสำคัญที่สูงขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากปริมาณของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอยู่ในสังคมมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญของการให้ความสนใจแก่สังคมผู้สูงอายุ การให้ความสนใจแก่สังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการทางสังคมและความเอื้อเฟื้อที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม [...]

24 03, 2021

คนโสดวางแผนการเงินอย่างไร ให้พอใช้ในวัยเกษียณ

By |2023-07-06T01:54:29+00:00March 24th, 2021|เขียนบทความ|

คนโสดวางแผนการเงินอย่างไร ให้พอใช้ในวัยเกษียณ ทำไมต้องรีบวางแผนการเงินวัยเกษียณ? ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 หมายความว่าจะมีผู้สูงอายุวัย [...]

25 08, 2020

รับมืออย่างไร? เมื่อไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

By |2023-07-06T06:02:02+00:00August 25th, 2020|เขียนบทความ|

รับมืออย่างไร? เมื่อไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงวัยลดลง และมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น อัตราการเกิดลดลง เนื่องจากผู้คนหันมาคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับเทรนด์รักสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม [...]

14 08, 2020

ชีวิตหลังวัยเกษียณ ความสุขวัยชราที่มนุษย์เงินเดือนเฝ้าคอย ยังมีอยู่จริงหรือ?

By |2024-02-13T04:49:56+00:00August 14th, 2020|เขียนบทความ|

ชีวิตหลังวัยเกษียณ ความสุขวัยชราที่มนุษย์เงินเดือนเฝ้าคอย ยังมีอยู่จริงหรือ? กว่าครึ่งชีวิตที่ทุ่มเทให้การทำงาน ชีวิตที่มีแต่งานช่วยสร้างทั้งความสุขและความทุกข์มากมายนับไม่ถ้วน ชื่อเสียงเงินทองที่แลกมากับหยาดเหงื่อแรงกาย กับสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงเพราะผลจากความทุ่มเท จนลืมนึกไปว่าร่างกายเราก็ค่อย ๆ ชราตามอายุงานเช่นกัน [...]

Go to Top