งานฟรีแลนซ์ทำแล้วยังไปรอดไหมในปี 2019

By |2023-07-11T07:27:16+00:00September 26th, 2019|เขียนบทความ|

ตลาดงานฟรีแลนซ์ในปี 2019 เป็นอย่างไร ในปี 2019 งานฟรีแลนซ์ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างได้รับความนิยม หลายคนออกมาเป็น Influencer เอง และหลายคนก็ออกมาหากินกับความสามารถตัวเองมากขึ้น [...]