การลอยอังคารเป็นการยอมรับความจริงของชีวิตหรือไม่

By |2024-01-16T10:10:05+00:00January 7th, 2024|เขียนบทความ|

การลอยอังคารเป็นการยอมรับความจริงของชีวิตหรือไม่ การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมานานหลายศตวรรษในหลายภูมิภาคทั่วโลก ในประเทศไทย การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในหมู่ชาวพุทธและชาวฮินดู การลอยอังคารคืออะไร การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมานานหลายศตวรรษ ในประเทศไทย การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในหมู่ชาวพุทธและชาวฮินดู ในการลอยอังคาร ศพจะถูกเผาจนเหลือแต่เถ้ากระดูก [...]