เวลา 8 ชั่วโมงเท่ากัน ทำไมถึงทำงานได้ไม่เท่ากัน คนเก่งเขาใช้เวลากันอย่างไร

By |2023-07-06T05:58:03+00:00September 1st, 2020|เขียนบทความ|

เวลา 8 ชั่วโมงเท่ากัน ทำไมถึงทำงานได้ไม่เท่ากัน คนเก่งเขาใช้เวลากันอย่างไร เวลาถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าอย่างหนึ่ง เวลาว่างของมนุษย์เงินเดือนเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง ไหนจะต้องเตรียมตัว เดินทางไปทำงาน อยู่ที่ทำงานอย่างน้อย [...]