การทำการตลาด

By |2024-04-08T02:35:47+00:00January 10th, 2024|เขียนบทความ|

การทำการตลาด การทำการตลาด คือ กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าเป้าหมาย เป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า องค์ประกอบหลักของการทำการตลาด: Product [...]